< Ajankohtaista
17.03.2020

Söderkulla skola suunnitellaan Neiti Miilin tielle

Sipoon kunnanhallitus on päättänyt, että tuleva Söderkulla skolan kiinteistö suunnitellaan rakennettavaksi kaksisarjaisena kouluna Neiti Miilin tielle. Suunnitelmassa huomioidaan mahdollisuudet sijoittaa päivähoito ja esikoulutoiminta rakennukseen. Samalla suunnitellaan niin, että kielikylpytoiminta voi aloittaa Sipoonlahden koululla syksyllä 2021. Kunnanhallitus päätti koulukiinteistön suunnittelun lähtökohdista eilen 16.3.2020. Kokouksessa tehty vastaehdotus hyväksyttiin äänin 11-0.

Söderkulla skolan tulevaksi sijoituspaikaksi selvitettiin kahta vaihtoehtoa: Kompassikujaa ja Neiti Miilin tietä. Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna molemmat sijainnit ovat yhtä hyviä, mutta sijoituksesta Neiti Miilin tielle syntyy useita synergiaetuja. Esimerkiksi Neiti Miilin tiellä Söderkulla skolan käytössä on valmiina monipuoliset liikuntapaikat ja koulu voi käyttää samoja liikuntasalitiloja kuin Sipoonlahden koulu. Kompassikujan vaihtoehdossa koululle olisi pitänyt rakentaa oma liikuntasali. Lisäksi koulutilojen on laskettu olevan noin 1,5-2 miljoonaa euroa edullisemmat, kun ne sijoitetaan Neiti Miilin tielle.

Söderkulla skola toimii tällä hetkellä Opintiellä väliaikaisissa tiloissa ja siirtyy syyslukukaudesta 2020 Sipoonlahden koulun kiinteistöön, kunnes uusi Söderkulla skolan kiinteistö valmistuu. Koulussa on noin 200 oppilasta esikoululaiset mukaan lukien ja oppilasmäärä on kasvanut vähitellen. Tällä hetkellä Etelä-Sipoossa ei ole kielikylpykoulua, vaan kielikylpyesiopetuksessa olevat lapset joutuvat siirtymään kielikylpykouluun Nikkilään.

Uuden koulukiinteistön hankesuunnitelman on määrä valmistua tämän vuoden aikana.


Viimeksi muokattu
17.03.2020
tagit: koulut