< Ajankohtaista
10.08.2020

Koulut alkavat ja monet lapset palaavat varhaiskasvatukseen – lievästikin flunssaisena tulee jäädä kotiin

Koulut alkavat ja monet lapset palaavat varhaiskasvatukseen – lievästikin flunssaisena tulee jäädä kotiin
Syyslukukausi peruskouluissa alkaa Sipoossa keskiviikkona 12.8. ja monet lapset palaavat parhaillaan arkeen varhaiskasvatukseen loman jälkeen. Toimet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi jatkuvat Sipoon kouluissa ja päiväkodeissa myös nyt kesälomien jälkeen. Käsihygieniasta huolehditaan tehostetusti, tarpeettomia lähikontakteja vähennetään ja tilat pyritään järjestämään tavallista väljemmin.

-Hengitystieoireisena kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Lievästikin flunssaisena tulee jäädä kotiin, muistuttaa sivistysjohtaja Jukka Pietinen.

Myös ulkomailta palaamisen vuoksi omaehtoisessa karanteenissa olevien lasten kohdalla suositellaan, etteivät he osallistu varhaiskasvatukseen ja jäävät kotiin perusopetuksesta 14 vuorokauden ajaksi Suomeen paluun jälkeen. Omaehtoinen karanteeni koskee tilanteita, joissa palataan Suomeen sellaisista maista, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat.

Muiden kuin lasten sekä henkilökunnan oleskelua koulujen tai päiväkotien alueella vältetään. Päiväkodeissa henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry lapsiryhmästä toiseen ja tarpeetonta kontaktia eri ryhmien välillä vältetään. Kouluissa opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksien avulla. Opetuksessa hyödynnetään edelleen mahdollisuuksien mukaan ulkotiloja. Lukioissa opetusta isommille ryhmille voidaan järjestää etäyhteyksin. Peruskouluissa ja päiväkodeissa isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.

Kaikkiaan toiminta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on järjestetty Sipoossa Opetus- ja kulttuuriministeriön päivitettyjen ohjeiden mukaisesti, joilla varmistetaan opetuksen mahdollisimman turvallinen järjestäminen ja tartuntojen välttäminen.

Sipoossa on myös varauduttu epidemiatilanteen muutoksiin. Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä esimerkiksi etäopetukseen. Jokainen koulu Sipoossa laatii vielä nyt elokuun aikana oman tarkan varautumissuunnitelman poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä Sipoon yleisten kuntakohtaisten linjausten pohjalta. Suunnitelman tarkoituksena on luoda turvallisuuden tunnetta, pienentää tartuntariskiä koulujen alettua ja helpottaa mahdollisten tartuntaketjujen selvittämistä sekä vähentää riskiä koko koulun karanteeniin ja sulkemiseen.

Lisäksi koulut ovat jo laatineet tai laativat lähipäivinä suunnitelman koulukohtaisista syyslukukauden aloittamisen käytänteistä ja tiedottavat siitä huoltajia tarkemmin Wilman kautta. Huoltajia on ohjeistettu Wilman kautta tarkemmin myös muun muassa poissaolokäytänteistä ja muista toimintatavoista.


Viimeksi muokattu
10.08.2020
tagit: koulut