T 7A Pähkinälehdon laajennus, osa A

På svenskaAsemakaava ja asemakaavan muutos

Avaa suurempi kartta >Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Söderkullan keskustan kehittyminen ja täydentyminen mahdollistamalla lisää kerrostalopainotteista asuntorakentamista keskustaan. Soveltuviin, vilkkaimpiin ja näkyvimpiin kohtiin tullaan mahdollistamaan myös liikerakentaminen ensimmäiseen kerrokseen.

Suunnittelualue on Söderkullan keskusta-aluetta.  Sipoon kunta on pystynyt hankkimaan maata alueelta, ja Heli-ratavarauksen poistuttua maakuntakaavasta myös pohjoisosaa kaavoitettavasta laajennusalueesta on mahdollista kehittää asuntorakentamiseen.

T 7A on lähes kokonaan asemakaavoitetun alueen laajennosta, mutta se käsittää myös pienen osan alkuperäisestä T 3 Pähkinälehdon asemakaavan lähivirkistysalueesta itäreunalla. T 7 Pähkinälehdon asemakaavatyö on jaettu kahteen asemakaavahankkeeseen, T 7A Pähkinälehdon laajennus osa A ja T 7B Pähkinälehdon laajennus osa B, asemakaava ja asemakaavan muutos. Uuden Porvoontien pohjoispuolen maanomistustilanne Pähkinälehdon kohdalla on vielä osittain muuttumassa, ja T 7B Pähkinälehdon laajennus osa B:n kaavatyötä jatketaan myöhemmin.

Lainvoima
 

Asemakaava kuulutettiin voimaan 13.8.2015

Kuulutus 13.8.2015

 
Hyväksyminen
 

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.6.2015 § 36 hyväksynyt Pähkinälehdon laajennuksen (osa A) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Kuulutus 25.6.2015

Kunnanvaltuuston pöytäkirja § 36 15.6.2015 (sis. vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin)

Hyväksytty asemakaava pdf-tiedostoina:

Asemakaava ja määräykset

Selostus

Selostuksen liitteet

 
Ehdotusvaihe
 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 2.4. - 4.5.2015.

Aineistot pdf-tiedostoina:

Kuulutus 2.4.2015

Asemakaavaehdotus

Selostus

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Viranomaispalaverin muistio
Liitteet 4. - 5. Asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja –määräykset
Liite 6. Havainnekuva
Liitteet 7. - 11. Selvitykset 

Avaa suurempi kuva >
Aloitusvaihe 
 

Asemakaava kuulutettiin vireille 2.10.2014. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kuulutus 9.10.2014 (pdf)
Kuulutus 2.10.2014 (pdf)

Asukastilaisuuksia järjestettiin kaksi kappaletta, 8.10.2014 ja 20.10.2010

Osallistuminen oli runsaslukuinen ja saimme paljon hyödyllisiä tietoja ja monta hyvää ideaa suunnittelutyön pohjaksi. Kiitos kaikille osallistujille. Olemme saaneet kymmenkunta kirjallista palautetta liittyen sekä kaavahankkeeseen että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vastaamme lähiaikoina saatuun palautteeseen. Asemakaavaluonnos tulee näillä näkymin nähtäville tammikuussa 2015.

Tilaisuuksissa saatua palautetta kartalla (pdf)

 
Viimeksi muokattu 24.04.2018