T 8 Kalliomäki

På svenskaAsemakaavan muutos

Avaa suurempi kartta >Asemakaavamuutos on Sipoon kaavoitusohjelman 2014-2017 kohde nro T 8. Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen aivan taajaman keskustan tuntumassa olevan metsäisen alueen kehittäminen asuinalueeksi.

Samalla nykyisiä lähivirkistystoimintoja ja luontoa säilytetään mahdollisimman paljon, ja huolehditaan virkistysreitistön toimivuudesta ja riittävästä lähivirkistysalueiden määrästä kehittyvällä alueella.

Lainvoima
 

Asemakaava kuulutettiin voimaan 13.8.2015

Kuulutus 13.8.2015 (pdf)

 
Hyväksyminen
 

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.6.2015 § 37 hyväksynyt Kalliomäen asemakaavan muutoksen.

Kuulutus 25.6.2015

Kunnanvaltuuston pöytäkirja § 37 15.6.2015 (sis. vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin)

Hyväksytty asemakaava pdf-tiedostoina:

Asemakaavakartta ja määräykset

Selostus

Selostuksen liitteet

 
Ehdotusvaihe
 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 2.4. - 4.5.2015.

Aineistot pdf-tiedostoina:

Kuulutus 2.4.2015

Asemakaavaehdotus

Selostus

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Viranomaispalaverin muistio 
Liitteet 4. - 5. Asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja –määräykset 
Liite 6. Havainnekuva 
Liitteet 7. - 11. Selvitykset 

Asemakaavaluonnoksen vastineraportti

Avaa suurempi kuva >
Luonnosvaihe
 

Asemakaavamuutoksen luonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 5.2. - 9.3.2015.

Kuulutus 5.2.2015 (pdf)

Kaavakartta luonnos (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet
(pdf)

Järjestimme asukastilaisuuden tiistaina 10.2.2015 Söderkullassa Sipoonlahden koululla. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää omia ehdotuksia alueen kehittämiseksi.

 
Aloitusvaihe 
 

Asemakaava kuulutettiin vireille 2.10.2014. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Kuulutus 9.10.2014 (pdf)
Kuulutus 2.10.2014 (pdf)

 

Asukastilaisuuksia järjestettiin  kaksi kappaletta, 8.10.2014 ja 20.10.2010

Osallistuminen oli runsaslukuinen ja saimme paljon hyödyllisiä tietoja ja monta hyvää ideaa suunnittelutyön pohjaksi. Kiitos kaikille osallistujille. Olemme saaneet kymmenkunta kirjallista palautetta liittyen sekä kaavahankkeeseen että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vastaamme lähiaikoina saatuun palautteeseen. Asemakaavaluonnos tulee näillä näkymin nähtäville tammikuussa 2015.

Tilaisuuksissa saatua palautetta kartalla (pdf)

 
Viimeksi muokattu 24.04.2018