K 9 Söderkullan yritysalue

På svenska

Asemakaavan muutosK9 rajaus opaskartalla

Noin 2,1 ha asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoonlahden Tarapottenin työpaikka-alueella Etelä-Sipoossa, rajautuen pohjoisessa Tarapotinkaareen ja lännessä Hiekkamäentiehen. Kaavamuutoksen tavoitteena on toimitilarakennusten korttelialueen laajennus työpaikkarakentamista varten. Samalla Tarapotinkujan linjaus muuttuu.

Asemakaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen.

Yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Voimaantulo

Asemakaava astuu voimaan 21.5.2019
Kuulutus voimaantulosta 21.5.2019 (pdf)

Hyväksyminen

Maankäyttöjaosto on päätöksellään 1.4.2019 § 36 hyväksynyt K 9 Söderkullan yritysalueen asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 9 huhtikuuta 2019 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutus 11.4.2019 (pdf)
Ote pöytäkirjasta (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto

Asemakaavakartta (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus on MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 28.2.-15.3.2019 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana, Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla) ja kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti 15.3.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 28.2.2019 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)

Asemakaavan selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)


Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 20.12.2018

Kuulutus vireilletulolsta (pdf)

Viimeksi muokattu 15.08.2019