NE 1 Nevas gård

På svenska Asemakaava

Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kokonaisvaltainen kehittäminen loma- ja vapaa-ajan käyttöä varten. Alueelle on suunnitella korkeatasoinen vapaa-ajanasutuksen kylä hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluiden läheisyyteen.

Tavoitteena on monipuolistaa alueen toimintoja ja palveluja sekä osoittaa runsaasti loma-asumisen rakennuspaikkoja sekä rakennuspaikkoja
henkilökunnan asunnoille. Golfkeskuksen aluetta täydennetään uusilla golfradoilla.

Avaa suurempi kartta >

Lainvoima

Asemakaava kuulutettiin voimaan 18.8.2016.

Kuulutus 18.8.2016 (pdf)

Hyväksyminen

Sipoon valtuusto on 16.5.2016 päätöksellään § 94 hyväksynyt NE 1 Nevas Gårdin asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 24.5.2016 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kuulutus hyväksymisestä 9.6.2016 (pdf)

Kunnanvaltuuston pöytäkirja § 94 16.5.2016 (pdf)

Hyväksytty asemakaava pdf-tiedostoina:

Asemakaavakartta ja määräykset

Selostus

Selostuksen liitteet

Ehdotusvaihe

Korjattu asemakaavaehdotus hyväksyttiin maankäyttöjaostossa 16.3.2016 ja kunnanhallituksessa 29.3.2016. Tavoitteena on, että kaava esitetään hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle 16.5.2016.

Korjattu asemakaavaehdotus
 
Selostus
Selostuksen liitteet
Kaavaehdotuksen vastineraportti

 

 
 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 2.4. - 4.5.2015.

Aineistot pdf-tiedostoina:

Kuulutus 2.4.2015

Asemakaavaehdotus

Selostus

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Maanomistuskartta
Liite 3. Vesihuoltoverkosto
Liite 4a. Yleisötilaisuuden yhteenveto 5.2.2013
Liite 4b. Yleisötilaisuuden yhteenveto 7.10.2013
Liite 5. Viranomaisenneuvottelun 12.6.2013 muistio
Liite 6. Havainnekuva A3
Liite 7. Asemakaavakartan pienennös A3 ja asemakaavan
merkinnät ja määräykset A3

Liite 8 Asemakaavan seurantalomake
Liite 9. Esimerkkikuvia mökeistä

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 25.9. - 31.10.2014.

Aineistot pdf-tiedostoina:

Kuulutus 25.9.2014

Asemakaavaluonnos

Asemakaavaselostus

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.9.2014)
Liite 2. Maanomistuskartta
Liite 3. Vesihuoltoverkosto
Liite 4. Liikenneselvitys
Liite 5. Hulevesiselvitys
Liite 6a. Luontoselvitys
Liite 6b. Luontoselvityksen täydennys
Liite 7a. Yleisötilaisuuden yhteenveto 5.2.2013
Liite 7b. Yleisötilaisuuden yhteenveto 7.10.2013
Liite 8. Viranomaisenneuvottelun 12.6.2013 muistio
Liite 9. Natura-arviointi
Liite 10. Havainnekuva A3
Liite 11. Asemakaavakartan pienennös A3
Liite 11. Asemakaavan merkinnät ja määräykset A4
Liite 12. Asemakaavan seurantalomake
Liite 13. Esimerkkikuvia mökeistä

Kaavanäyttely 2.10.2014
Asemakaavaluonnokseen oli mahdollisuus tutustua myös torstaina 2.10.2014. Kiitos kaikille osallistujille!

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 30.1.2013.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 18.3.2015 (pdf)
Kuulutus 30.1.2013 (pdf)

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 5.2.2013
Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 5.2.2013. Tilaisuudessa esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista. Kiitos kaikille osallistujille!

Yhteenveto ryhmäkeskusteluista (pdf)

Suunnittelutapaaminen 7.10.2013
Nevas gårdin asemakaavan suunnittelutapaaminen järjestettiin maanantaina 7.10.2013 Palvelutalo Lindassa Söderkullassa. Kiitos kaikille osallistujille!

Selvitykset

Kaavatyön yhteydessä tullaan tekemään seuraavat erillisselvitykset (aineistot pdf-tiedostoina):

Maisemaselvitys (päivitetty 18.3.2015)

Hulevesiselvitys (päivitetty 18.3.2015)

Liikenneselvitys

Luontoselvitykset:
Aiempien luontoselvitysten koonti
Luontoselvitys
Luontoselvityksen täydennys
Natura-arviointi

Arkeologinen tarkkuusinventointi
- Liite 1: Inventoitavan alueen rajaus
- Liite 2: Mittausdokumentointi, kohteet 1 ja 2
- Liite 3: Mittausdokumentointi, kohde 3
- Liite 4: Mittausdokumentointi, kohteet 4 - 6

Viimeksi muokattu 24.04.2018