S 24 Sipoonlahden ranta

På svenska Asemakaavan muutos

Sipoonlahden rantaan on suunnitteilla asuinalue noin 500 asukkaalle. Tavoitteena on, että voimassa olevan asemakaavan hotelli- ja kurssikeskusrakennusten korttelialue muutetaan asuinrakentamiselle. Alueella on 80-90-lukujen vaihteessa aloitettu hotellirakentamishanke, joka on jäänyt kesken. Tällä hetkellä tontilla on vanhoja hotellirakennuksen perustusrakenteita, jotka tullaan purkamaan.

Alueen sijainti Sipoon karttapalvelussaSijainti opaskartalla

Yhteyshenkilöt

Vt. kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Voimaantulo

Sipoonlahden rannan asemakaava S 24 on lainvoimainen.

Kuulutus lainvoimasta 26.4.2018 (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on kokouksessaan 7.11.2016 hyväksynyt Sipoonlahden rannan asemakaavamuutoksen.

Kuulutus hyväksymisestä 17.11.2016 (pdf)

Kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset Helsingin hallinto-oikeuteen on hylätty. Päätöksestä ei ole jätetty valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.12.2015-8.2.2016.

Kuulutus 31.12.2015 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Rakentamistapaohje (pdf)

Selvitykset:

Meluselvitys (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Hulevesiselvitys- ja suunnitelma (pdf)
Maaperän rakennettavuusselvitys (pdf)
Liikenneselvitys (pdf)

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 11.5. - 9.6.2015

Kuulutus 7.5.2015 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Havainnekuva (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Rakentamistapaohje (pdf)

Selvitykset:

Meluselvitys (pdf)
Liito-oravakartoitus (pdf)
Liikenneselvitys (pdf)
Hulevesisuunnitelma (pdf)


Asemakaavaluonnokseen oli mahdollista tutustua myös tiistaina 26.5.2015 Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) pidetyssä kaavanäyttelyssä. Kiitos osallistujille!


Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 24.12.2014.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus 24.12.2014 (pdf)

Viimeksi muokattu 18.01.2019