TM 3 Talma Hills loma-asunnot

På svenska

Asemakaava

Noin 7 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talmassa pohjois-Sipoossa Lahdenväylän (E 75) itäpuolella noin 8 km Nikkilän taajamasta luoteeseen. Alue rajautuu etelässä Talman golfkentän alueeseen. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittäminen loma- ja vapaa-ajankäyttöä varten.

Alue pohjakartalla

Yhteyshenkilöt

Suvi Kaski, kaavoituskoordinaattori
puh. 040 191 6082, sähköposti etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Matti Heikkinen, arkkitehti, a-konsultit, puh 0400 728284, sähköposti etunimi.sukunimi@a-konsultit.fi

 

 

Alue ilmakuvassaEhdotusvaihe

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.3.2019 asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Pöytäkirjaote Kh 26.3.2019 § 112 (pdf)

Asemakaavan ehdotus on julkisesti nähtävillä  3.6.-23.8.2019.

Talman kaavatöitä koskeva yleisötilaisuus pidetään 5.6. klo 16-19 TalmaSkin kesäravintolassa (Talmantie 341). Tervetuloa!

Kuulutus 29.5.2019 (pdf)

Asemakaavakartta, ehdotus (pdf)
Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Asemakaavakartan pienennös (pdf)
3. Merkinnät ja määräykset (pdf)
4. Asemakaavan seurantalomake (pdf)

 

Aloitusvaihe

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2017-2020 ja 2018-2021 kuuluva Talma Hills loma-asuntoalueen asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kuulutus 1.2.2018 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)


Selvitykset

Kirjoverkkoperhosselvitys 2017 (pdf)

Liito-oravaselvitys 2017 (pdf)

Hulevesiselvitys 2019 (pdf)

Vesihuoltosuunnitelma 2018 (pdf)

Viimeksi muokattu 27.05.2019