På svenska

 

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelma on Sipoon maankäytön keskipitkän aikavälin toimintaohjelma. Ohjelmassa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät. Kaavoitusohjelma laaditaan viidelle vuodelle, mutta se päivitetään vuosittain.

Kaavoitusohjelma sisältää ohjelmakauden yleis- ja asemakaavahankkeiden sekä muiden kaavoituksellisten suunnitteluhankkeiden lyhyet kuvaukset ja niiden aikataulut. Kaavoitushankkeiden ajoitus perustuu arvioon niiden yleisestä tarpeellisuudesta, keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä sekä kaavoitukseen varatuista resursseista.

Linkki kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023 (pdf) hyväksytty kunnanhallituksessa 9.4.2019

Kaavoitusohjelma 2019-2023

Viimeksi muokattu 14.11.2019