Selvitykset, suunnitelmat ja strategiat

Tälle sivulle tulevat selvitykset, suunnitelmat På svenska ja strategiat, jotka koskevat useampaa kaavahanketta tai koko kuntaa.
Materiaali on pdf-tiedostoina.

Selvitykset

Sipoon Nikkilän liikenneselvitys- ja suunnitelma 28.6.2013 (11 Mt)
  
Talma - Nikkilä raideliikenteen selvitykset pdf tiedostoina:
 
Kaupan palveluverkkoselvitys
  
Etelä-Sipoon liikennevisio 31.5.2011

 

Suunnitelmat ja strategiat

Viher- ja virkistysaluestrategia
 
Nikkilän keskusta-alueen ideasuunnitelma
 
Nikkilän kartano III kaavarunko ja ideasuunnitelma (Nikkilän kartanon suunnittelusivuilla) />

Kulttuurikäytävä
Sipoon kunnan Kulttuuripalveluiden ja Kehitys- ja kaavoituskeskuksen yhteistyöprojekti

Seudullinen yhteistyö

Seutuyhteistyö

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma HEPO
Helsinki-Porvoo -välille on laadittu yhdessä alueen kuntien Helsingin, Vantaan, Sipoon, Porvoon sekä
Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton kanssa kehyssuunnitelman, jossa osoitetaan kaupunkimaisen rakenteen kasvusuunnat.

  
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Loppuraportti.
Raportissa esitetään Itä-Uudenmaan liitossa 2009–2010 toteutetun Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) -kehittämishankkeen tulokset. Hankkeessa kehitettiin maa-kunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen kriteerit, joiden on tarkoitus toimia luonnonympäristöjen tarkastelun suuntaviivoina tulevissa maakuntakaavoissa. Raportissa on kuvattu 139 kriteerien perusteella maakunnallisesti arvokasta aluetta (Liitteet 1 ja 2).
MALU Liite 1 aluekuvaukset
MALU Liite 2, kartat, 18 Mt 

 

Viimeksi muokattu 23.01.2019