Metsäalueet

Kunnan omistamien metsäalueiden suunnittelussa ja hoidossa tavoitteena on pitää yllä metsien monikäyttöisyyttä, viihtyisyyttä sekä soveltuvuutta virkistyskäyttöön. Metsäsuunnittelussa ja -hoidossa ovat avainasemassa myös luonnonarvojen sekä monimuotoisuuden vaaliminen ja kulttuuriympäristöjen säilyttäminen

Kunnan metsät voidaan pääpiirteittäin jakaa kolmeen ryhmään:

  1. Taajametsät
    - Lähimetsät: Lähellä asutusta sijaitsevia metsiä, jotka tarjoavat asukkaille virkistystä ja liikuntamahdollisuuksia arkeen.
    - Ulkoilu- ja virkistysmetsät: Taajamassa tai sen ulkopuolella olevia laajempia, ulkoiluun ja retkeilyyn tarkoitettuja metsäalueita.
    - Suojametsät: Asutuksen ja muun rakennetun ympäristön sekä erilaisten häiriötä aiheuttavien toimintojen välissä sijaitsevia metsiä.

  2. Arvo- ja suojelumetsät: Maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuuden tai muiden ominaispiirteiden vuoksi erityisen arvokkaita metsiä. Osia näistä on ainutlaatuisen luontotyypin tai lajiston perusteella määrätty luonnonsuojelualueiksi.

  3. Talousmetsät: Kuntarakenteiden ulkopuolella sijaitsevia metsiä joissa harjoitetaan metsätaloutta. Tavoitteena on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä metsän hoito, jossa ei unohdeta luonnon monimuotoisuutta eikä metsän monikäyttöisyyttä.

Linnunpönttö

200 linnunpönttöä taajamametsiin

Sipoon kunta asennutti vuonna 2016 ennen pääsiäistä taajamametsiin 200 linnunpönttöä pikkulinnuille.

Pönttöjä voi ihmetellä Söderkullan kartanon ja Nikkilän kuntoradan alueella, molempiin paikkoihin laitettiin 100 pönttöä.

Linnunpöntöt sijoitettiin ulkoilureittien varrelle, jotta asukkaat voivat seurata lintujen pesintää ja samalla nauttia linnunlaulusta.  Kunta myös rekisteröi asentamansa pöntöt Miljoona linnunpönttöä-kampanjan rekisteriin.

Katu- ja viheralueet, yhdessä ympäristö- ja liikuntapuolen kanssa, tilasi pönttöjen asennuksen sekä huollon yrittäjä Aki Pelkoselta. 

Raportti vuoden 2018 pesimisen onnistumisesta.

Raportti vuoden 2017 pesimisen onnistumisesta.

Raportti vuoden 2016 pesimisen onnistumisesta. 

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Kunnanpuutarhuri 
 

 

PÅ SVENSKA

Viimeksi muokattu 08.07.2019