Sipoon joukkoliikenne muuttui 11.8.2014

Sipoon joukkoliikenteessä tapahtui suuria muutoksia 11.8.2014.
Päävastuu joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä
on siirretty liikennöitsijöiltä viranomaisille. Koska Sipoon kunta kuuluu
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään, HSL järjestää Sipoon
sisäisiä vuoroja. Yhteistyössä Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen kanssa HSL järjestää myös monta Sipoon
läpi kulkevaa bussivuoroa.

Sipoon linjastosuunnitelma 2014–2021

HSL laati Sipoon bussiliikenteen linjastosuunnitelman vuosille
2014–2021.

Sipoon kunnanhallitus päätti 13.5.2013 hyväksyä HSL:n esityksen, että Rautatientori toimii Helsingin keskustan lähtöterminaalina Pohjois- ja Keski-Sipoon joukkoliikenneyhteyksien osalta.

Uudenmaan ELY-keskuksen reittisuunnitelmat vuosille 2014–2021

Uudenmaan ELY-keskus laati Porvoon linja-autoliikenteen järjestämismallin.
Uudenmaan ELY-keskus on myös laatinut Sipoon suunnan linja-autoreitit
syysliikenteen alusta 2014 -selvityksen.

Uusien joukkoliikenneyhteyksien järjestäminen

Syksyllä 2013 HSL ja Uudenmaan ELY-keskus kilpailuttivat Sipoon joukkoliikenteen. HSL:n hallitus päätti 11.2.2014 hyväksyä Pohjolan Liikenteen tarjouksen.

Keväällä ja kesällä 2014 tiedotettiin uusista bussireiteistä ja aikatauluista. Uudet bussivuorot alkoivat liikennöidä 11.8.2014.

Sekä kunnalle että suoraan HSL:lle toimitetut palautteet uusista reiteistä ja aikatauluista on syksyn 2014 aikana kerätty yhteen. Kyseinen aineisto toimii pohjana joukkoliikennepalveluja kehitettäessä.  Palauteraporttiin on koottu kunnalle ja HSL:lle 31.10.2014 mennessä tulleet palautteet uusista joukkoliikennejärjestelyistä.
Viimeksi muokattu 27.02.2020