Sipoon matkaketjujen edistämisohjelma

Sipoossa yli puolet asukkaista pendelöi Sipoon kunnan ulkopuolelle. Yleisimmin tämä matka tehdään autolla. Pitkät välimatkat, sujuva matkanteko ja aikasäästö ovat syitä, miksi auto on vielä ykkösvaihtoehto monelle sipoolaiselle. Seudullisesti tilanne on kuitenkin kestämätön pitkällä tähtäimellä: Sipooseen on suunniteltu merkittävä määrä uutta asutusta ja samaan aikaan Helsinki haluaa rauhoittaa keskustaa ja sisääntuloteitä autoliikenteeltä. Tulevaisuuden sipoolaisista yhä useamman kannattaa valita joukkoliikenne Helsingin matkoihinsa. På svenska

Sipoon kunnalle myönnettiin vuoden 2017 liikkumisen ohjauksen valtionavustus matkaketjujen edistämisstrategian laatimiseen. Strategian laadinnassa liikennejärjestelmän käyttäjä nostetaan suunnittelun keskiöön. Käyttäjälähtöisen matkaketjujen edistämistyön tavoitteena on tunnistaa sipoolaisten keskeisimmät matkaketjujen solmupisteet ja miettiä, miten niiden roolia, houkuttelevuutta ja käytettävyyttä voidaan edistää. Työssä selvitetään, minkälaisia liikennejärjestelmän käyttäjiä sipoolaiset ovat ja miten yhä useampi sipoolainen voisi valita kestävät liikkumismuodot osaksi matkaketjujaan. Tavoitteena on tunnistaa ne motiivit ja keinot, joilla valintoihin voidaan parhaiten vaikuttaa. Näiden yhteistuloksena luodaan matkaketjujen edistämisen periaatteet, johon on tunnistettu ne keinot, joihin kunnan tulee ryhtyä kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa, viestinnässä ja elinkeinoelämän yhteistyössä.

Työn tuloksena Sipooseen saadaan matkaketjujen edistämisstrategia, joka määrittelee tavoitetilan ja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Toimenpiteet voivat koskea laajasti eri toimijoita kuten kunnan hallintokuntia, yrityksiä ja joukkoliikenteen järjestämisestä ja informaatiosta vastaavia tahoja (esim. HSL ja liikennöitsijät). Muut Suomen kunnat hyötyvät Sipoon matkaketjujen edistämisstrategiaa varten kootusta kansainvälisestä aineistosta ja työssä luodusta matkaketjujen edistämisstrategian mallista.

Työ valmistui tammikuussa 2018.

Sipoon matkaketjujen edistämisohjelma 2018, pdf

Liite 1, esimerkkejä maailmalta, pdf
Liite 2, kyselylomake, pdf
Liite 3, Sipoon joukkoliikenneyhteydet ja solmupisteet, pdf
Liite 4, Solmupisteiden luokittelu ja ominaisuudet 2025, pdf
Liite 5, Solmupisteiden luokittelu ja ominaisuudet 2040, pdf

Viimeksi muokattu 27.02.2020