Lomakkeet

Lomakkeet, jotka voidaan liittää Lupapisteessä jätettyyn hakemukseen
- selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta 
- kuntatekniikkaan liittyminen
- pääsuunnittelijan tarkistuslista
- jätevesijärjestelmän suunnitelma
- naapurin kuuleminen ja suostumus - kaikki luvat

 

 Tarkastusasiakirjat, jotka voidaan liittää Lupapisteeseen
- KVV / IV- työn
- savuhormi
- työmaapäiväkirja (talousrakennus ja pienet laajennukset)
- jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

- MRL 153 § ilmoitus

Rakennustietojen ilmoituslomake
-
Rakennustietojen ilmoitus

Luvan voimassaoloajan pidentämishakemus
-
Luvan voimassaoloajan pidentämishakemus

HUOM! Tätä ei jätetä lupapisteen kautta.

 

Käytöstä poistuneet lomakkeet, joita käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa (otettava yhteys rakennusvalvonnan lupasihteeriin)
- lupahakemus (rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, purkamislupa, maisematyölupa)
- hakemus / ilmoitus työnjohtaja
- suunnittelijan kelpoisuuden arviointi

På svenska
Viimeksi muokattu 03.08.2020