Rakentamisen lupapolku

Luvanhakijaa ohjaa ja neuvoo nyt Rakentamisen lupapolku

Sipoon kunnan kotisivuilla on nyt julkaistu visuaalinen esitys nimeltä Rakentamisen lupapolku, jonka tarkoituksena on helpottaa rakennusluvan hakemista ja selkeyttää koko rakentamisprojektia.

Monesti luvanhaussa haasteena on lupaprosessin hahmottaminen ja siihen liittyvän termistön vaikeus. Rakentamisen lupapolku auttaa luvanhakijaa hahmottamaan vaikeaselkoisen lupaprosessin etenemisen askel askeleelta.

Luvanhakuun liittyy monta erilaista vaihetta ja kussakin vaiheessa on mukana useita eri toimijoita ja viranomaisia. Rakentamisen lupapolun avulla rakennusvalvonta pyrkii viestimään selkeästi luvan myöntämisen edellytyksistä luvanhakijalle sekä rakentamisaikaisen valvonnan vastuista.

Visualisoinnissa lupaprosessi on avattu asiakkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on tuoda selkeästi esiin luvanhaun eteneminen. Luvanhakuun liittyvät keskeiset vaiheet on kuvattu polkumaisena etenemisenä sisältäen kaikki eri vaiheissa mukana olevat viranomais- ja muut tahot. Tarvittaessa syvällisempää tietoa kustakin luvanhaun tai rakentamisen vaiheesta saa kaavioon upotetuista otsakkeista ja linkeistä. Rakentamisen lupapolku tarjoaa alustan ja työkaluja luvanhakuun sekä rakentamisvaiheeseen ja siten tukee luvanhakijoiden itseohjautuvuutta.

Toivomme luvanhakijoilta ja muilta Rakentamisen lupapolun käyttäjiltä palautetta, jotta voimme kehittää rakentamisen lupapolun osioita entistä ymmärrettävämpään muotoon.

Tutustu lisää Rakentamisen lupapolkuun.

Huom! Rakentamisen lupapolku ei valitettavasti toimi joillakin Internet explorer -selainversioilla. Tällöin suosittelemme käyttämään jotain muuta selainta.

På svenska

Viimeksi muokattu 03.02.2020