Saaristoasiat

Kehittyvä koronavirustilanne voi aiheuttaa muutoksia yhteysalus- ja maantielauttaliikenteeseen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on seurannut koronavirustilanteen kehittymistä ja arvioi nyt, että muutokset yhteysalus- ja maantielauttaliikenteessä ovat tilanteen edelleen kehittyessä mahdollisia. Yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen käyttäjien on syytä varautua aikataulumuutoksiin, vuorojen perumiseen ja liikenteen ajoittaisiin keskeytyksiin. Normaaliliikennettä pyritään ylläpitämään niin pitkään kuin on mahdollista. Mahdollisista muutoksista tiedottaa aina palveluntuottaja.

Kansalaisten on syytä varautua mahdollisiin yhteiskunnan perustoimintojen muutoksiin valtioneuvoston ja muiden toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Olemme myös ohjeistaneet yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen palveluntuottajia kiinnittämään huomiota alusten matkustajatilojen siisteyteen.

ELY-keskuksen arvion mukaan mahdolliset työntekijöiden karanteenitilanteet ja muut liikkumisen rajoitukset voivat aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia ja rajoituksia sekä yhteysalusten että maantielauttojen toimintaan. Aluksia ei voida ajaa alimiehitettyinä eivätkä työntekijät voi tulla töihin sairastuneina. Ammattitaitoisten ja terveiden sijaisten saaminen kehittyvässä koronatilanteessa voi olla haastavaa.

Ohjeita matkustajille:

  • Vältä kaikkea ylimääräistä kanssakäymistä alusmiehistön kanssa. Komentosilta ei ole matkustajia varten.
  • Jos olet sairas, vältä tarpeetonta matkustamista yhteysaluksilla. Vältä erityisesti alusten matkustamoja.
  • Kaikkea muutakin ei-välttämätöntä toimintaa, kuten vapaa-ajanmatkoja yhteysaluksilla saaristoon, tulee välttää.
  • Seuraa palveluntuottajien tiedotteita. Mahdollisista vuorojen perumisista tai poikkeusaikatauluista tiedotetaan etukäteen.
  • Varmista, että kotonasi on kotivaraa useammaksi päiväksi mahdollisten liikennekatkosten varalle.
Linkit palveluntuottajan sivulle:
EW Finland Oy, www.portoline.net, Porvoon ja Sipoon yhteysalusreitit

Lisätietoja virka-aikaan:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus, saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen (yhteysalusliikenne), etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
- Varsinais-Suomen ELY-keskus, tieinsinööri Tapani Jaakkola (maantielauttaliikenne), etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Kommentoi Porvoon ja Sipoon saariston yhteysalusreittejä

Onko sinulla mielipiteitä saariston yhteysalusliikenteestä? Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää 28.2.2020 mennessä kommentteja Porvoon ja Sipoon yhteysalusreittien palvelutasoluonnokseen kunnilta, yhteysalusreittien käyttäjiltä sekä muilta intressitahoilta. Linkki lausuntopalveluun: https://urly.fi/1s35

Uusi liikenne alkaa toukokuussa 2021. Sipoon yhteysalusliikenne Gumbostrandista ja Kalkkirannasta Simsalöön, Stora Svedjeholmeniin ja Norrkullalandetiin ynnä muihin saariin on kilpailutettu joka vuosi tähän saakka. Jatkossa Sipoon yhteysalusliikenne kuuluu samaan viisivuotiseen palvelusopimukseen kuin Porvoon yhteysalusliikenne, joka suuntautuu Pirttisaareen, Bodöön, Majholmeniin ja Kalvöön.

Suunnittelun lähtökohtana on pidetty saariston vakituisten asukkaiden mahdollisuuksia asua ja elää saaristossa ympärivuotisesti. Pääosin reittien palvelutaso säilyy nykyisellään. Keskeisimmät palvelutasomuutokset liittyvät Porvoon reitin kesäaikatauluun, johon lisätään vuoroja, jotta Pirttisaaren virkistysalueelle pääsisi helpommin.

Kesä–heinäkuussa 2019 ELY-keskus kartoitti yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita sähköisellä kyselyllä. Syyskuussa 2019 ELY-keskus järjesti yhdessä Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa yleisötilaisuuden. Tilaisuudessa esiteltiin kyselyn tuloksia, liikennetilastoja sekä yleisiä suunnittelun periaatteita. Tilaisuudessa saaristoliikenteen käyttäjillä oli mahdollisuus esittää, mitkä seikat liikenteessä ovat ehdottoman tärkeitä ja pitäisi priorisoida. Syksyllä 2019 järjestettiin myös markkinavuoropuhelu reittialueiden operoinnista kiinnostuneiden yritysten kanssa.

Yhteysalusliikenne kilpailutetaan keväällä 2020.

Lisätietoja:
Saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, jari.nieminen@ely-keskus.fi


Asukkaita kutsutaan mukaan saariston kehittämistyöhön

Sipoon saaristovaltuuskunta kutsuu asukkaita mukaan saariston kehittämistyöhön. Saaristovaltuuskunta on laatinut ehdotuksen Sipoon saaristo-ohjelmaksi 2019–2021. Ohjelman tavoitteena on tuoda esille saaristoa koskevia tärkeitä kysymyksiä ja tehdä saariston ja saaristolaisten tarpeet näkyviksi.

Saaristo-ohjelma on nähtävillä 9.1.–31.1.2020 asiakaspalvelussa INFO:ssa Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Söderkullassa (Amiraalintie 2) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asuminen ja ympäristö/saaristoasiat. Myös Gumboon Kioskissa, Gumbostrandissa voi tutustua saaristo-ohjelmaehdotukseen.

Saaristo-ohjelma esitellään asukasillassa torstaina 16. tammikuuta 2020 klo 17.30–19.30 Gumbontalolla, Gumbontie 222 (kahvitarjoilu klo 17–17.30). Kaikki asukkaat ovat tervetulleet asukasiltaan.

- Saaristo-ohjelma pyrkii lisäämään palveluja saaristoon ja levittämään tietoisuutta saaristoelämästä, sanoo saaristovaltuuskunnan puheenjohtaja Gunilla Holmberg. Ohjelmassa on useita toimenpide-ehdotuksia, joiden kautta voidaan turvata elävä saaristo.

Kommentit saaristo-ohjelmasta voi toimittaa Sipoon kuntaan tammikuun loppuun mennessä (osoite: Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 Sipoo, sähköposti: kirjaamo@sipoo.fi).

Lisätietoja:

Saaristovaltuuskunnan puheenjohtaja Gunilla Holmberg, iamgunilla@gmail.com, puh. 040 755 4113
Erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi, puh. 050 911 3058

 

Saaristovaltuuskunnan toiminta

Talous- ja hallintokeskus hoitaa yleiset saaristoasiat. Talouspalvelut-yksikkö valmistelee Sipoon saaristovaltuuskunnan kokousasiat.

Sipoon saaristovaltuuskunta on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka kokoontuu säännöllisesti. Valtuuskunta on edunvalvontaelin, joka osallistuu hankkeisiin ja ottaa kantaa asioihin, jotka koskevat saaristoa ja saariston kehitystä.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, puh. 09 2353 6711, rita.lonnroth (at) sipoo.fi.


Saariston osoitteet

Sipoon saaristossa on käynnissä saariston osoitteiden päivittäminen ja yhdenmukaistaminen.


Saaristoesitteet

Itäisen Suomenlahden venesatamat

Sipoon saaristoesite 2019


Saaristolaki

Saaristolain mukaan valiton viranomaisten ja kuntien on pyrittävä edistämään saaristolain tavoitteiden toteuttamista toiminnassaan (494/1981). Saaristolaki.


Saaristo-ohjelma

Valtakunnallinen saaristo-ohjelma 2017-2019


Saariston ja rannikon osayleiskaava

Sipoon valtuusto hyväksyi 13.6.2011 Saariston ja rannikon osayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 12.2.2014 hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset. Saariston ja rannikon osayleiskaava tuli Sipoon kunnanhallituksen kuulutuksella 20.2.2014 voimaan.

Kaava käsittää Sipoon kunnan saaristoalueen sekä merenrantavyöhykkeen, lukuun ottamatta Granötä lähialueineen. Lisäksi osa Löparön saaresta on selvitysaluetta.

Alueella on noin 700 ympärivuotista rakennusta ja noin 1 100 loma-asuntoa. Osayleiskaavassa on rantarakentamisen kohdalla rakentamismahdollisuudet tutkittu maanomistajakohtaisesti ns. emätilaperiaatteen mukaisesti. Kaavassa on 745 vakituisen asumisen rakennuspaikkaa, joista potentiaalisia uusia 58 kpl (ranta-alueella 570 rakennuspaikkaa, yksi uusi) ja 1 116 loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joista 40 uutta rakennuspaikkaa. Tiiviimpi rakentaminen edellyttää varsinaisen asemakaavan laatimista.

Loma-asumisen kohdalla uudet rakennuspaikat on osoitettu mahdollisuuksien mukaan jo rakennettujen alueiden yhteyteen siten, että koko kaava-alueella turvataan laajat ja yhtenäiset vapaan rannan osuudet. Kaavassa on huomioitu, että kunnan kasvava väestömäärä ja matkailuelinkeinon kehittäminen edellyttävät riittävien virkistysalueiden toteuttamista. Veneilyn ja satamien vaikutukset ratkaistaneen pääasiassa muissa suunnitelmissa (Majvik, Granö ja Eriksnäs). Saariston ja rannikon osayleiskaava.


Saaristokartat

Uudenmaan saaristo

Uudenmaan liitto on julkaissut saaristokartan sekä aluettaiset väestö-, työpaikka- ja loma-asuntotiedot vuodelta 2010 (työpaikat vuonna 2009). Kartta.

Sipoon saaristo

Sipoon saaristokartta 2020, kartta

Saariston sisäalueiden kartta

Kunnan ulkoilualueet saaristossa

Saariston ja rannikon osayleiskaavakartta

 

Kuljetukset

Pörtö Linen liikenne

Pörtö Line hoitaa yhteysalusliikennettä Sipoon saaristossa.
Kertalippu: 5 euroa/henkilö (0–16-vuotiaat ilmaiseksi).

Ajantasainen liikenteen tiedotus verkko-osoitteessa www.portoline.net
(Sipoon vene: 050 322 1610).


Sipoon satamia

Sipoon satamia, kartta

Saaristolaisten venepaikat Storörenin venesatamassa

Saaristolaisille on varattu kuusi venepaikkaa Storörenin venesatamasta. Ne ovat tilapäiskäyttöä varten. Laiturille mentäessä venepaikat sijaitsevat kulkusillan oikealla puolella (ei aidattu alue).

Lisätietoja: Johanna Harkimo, Sipoonranta Star Cafe, puh. 044 588 8190, sähköposti: johanna.harkimo (at) sipoonranta.fi.

Viimeksi muokattu 01.09.2020