Saaristoasiat


Asukkaita kutsutaan mukaan saariston kehittämistyöhön

Sipoon saaristovaltuuskunta kutsuu asukkaita mukaan saariston kehittämistyöhön. Saaristovaltuuskunta on laatinut ehdotuksen Sipoon saaristo-ohjelmaksi 2019–2021. Ohjelman tavoitteena on tuoda esille saaristoa koskevia tärkeitä kysymyksiä ja tehdä saariston ja saaristolaisten tarpeet näkyviksi.

Saaristo-ohjelma on nähtävillä 9.1.–31.1.2020 asiakaspalvelussa INFO:ssa Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Söderkullassa (Amiraalintie 2) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asuminen ja ympäristö/saaristoasiat. Myös Gumboon Kioskissa, Gumbostrandissa voi tutustua saaristo-ohjelmaehdotukseen.

Saaristo-ohjelma esitellään asukasillassa torstaina 16. tammikuuta 2020 klo 17.30–19.30 Gumbontalolla, Gumbontie 222 (kahvitarjoilu klo 17–17.30). Kaikki asukkaat ovat tervetulleet asukasiltaan.

- Saaristo-ohjelma pyrkii lisäämään palveluja saaristoon ja levittämään tietoisuutta saaristoelämästä, sanoo saaristovaltuuskunnan puheenjohtaja Gunilla Holmberg. Ohjelmassa on useita toimenpide-ehdotuksia, joiden kautta voidaan turvata elävä saaristo.

Kommentit saaristo-ohjelmasta voi toimittaa Sipoon kuntaan tammikuun loppuun mennessä (osoite: Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 Sipoo, sähköposti: kirjaamo@sipoo.fi).

Lisätietoja:

Saaristovaltuuskunnan puheenjohtaja Gunilla Holmberg, iamgunilla@gmail.com, puh. 040 755 4113
Erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi, puh. 050 911 3058

 

Yhteysalusreittien suunnittelu

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti yhdessä Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin kanssa yhteysalusten käyttäjille suunnittelutilaisuuden keskiviikkona 18. syyskuuta Gumbontalolla Gumbostrandissa. Tilaisuuteen osallistui noin 35 henkilöä.

Tilaisuuden tarkoituksena oli kartoittaa yhteysalusreittien käyttäjien toiveita liikennepalvelua kohtaan, jotta tulevasta kilpailutuksesta saadaan muodostettua mahdollisimman toimiva ja tarvetta vastaava kokonaisuus.

Alustuksen ja yleiskeskustelun jälkeen osallistujia pyydettiin kirjoittamaan lapuille mitkä ovat tärkeimpiä saaristoliikenteeseen liittyviä seikkoja, jotka mahdollistavat asumisen tai asioinnin saaristossa.

Saaristolaiset toivoivat, että isoissa saarissa olisi riittävästi pysähdyspaikkoja (laitureita), jotta kävelymatkat tiettömissä saarissa eivät kasva liian suuriksi. Samoin vuoromääriin ja kellonaikoihin liittyviä toiveita tuli. Moni näytti toivovan parempia yhteyksiä iltoihin. Yleisesti ottaen toimivat yhteydet nähtiin keskeisenä, jotta saaristossa voi asua ja asioida. Yleispalaute illan tilaisuudesta oli hyvin positiivinen.

Kesän sähköisellä kyselyllä ELY-keskus kartoitti yhteysalusliikennetarpeita. Vastauksia tuli 179. Isoin osa yhteysalusten käyttäjistä oli muita kuin vakituisia asukkaita. Tämä täytyy tiedostaa, kun käytettävissä olevia resursseja kohdennetaan. Yhteysalusliikenne on ensisijaisesti saariston vakituisia asukkaita varten. Kaikki käyttäjäryhmät kuitenkin omalta osaltaan tukevat saariston elinvoimaisena säilymistä.

Saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen valmistelee yleisötilaisuuden yhteenvedon, jonka pohjalta Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailuttaa saaristoliikennettä Sipoon ja Porvoon saaristossa. Saaristolaiset ja kunnat pääsevät kommentoimaan lokakuun alussa. Samanaikaisesti markkinavuoropuheluun ilmoittautuneet yritykset voivat antaa kommenttejaan ja ehdotuksiaan malleista, jolla he voisivat palvelukokonaisuutta tuottaa. Lokakuun loppupuolella ELY-keskus julkaisee tarjouspyynnöt ja tekee hankintapäätökset keväällä 2020. Uusi liikennöintisopimus alkaa 1.5.2021. Tavoitteena on yhdistää samaan viisivuotiseen sopimukseen sekä Sipoon että Porvoon reitit.

 

Saaristovaltuuskunnan toiminta

Talous- ja hallintokeskus hoitaa yleiset saaristoasiat. Talouspalvelut-yksikkö valmistelee Sipoon saaristovaltuuskunnan kokousasiat.

Sipoon saaristovaltuuskunta on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka kokoontuu säännöllisesti. Valtuuskunta on edunvalvontaelin, joka osallistuu hankkeisiin ja ottaa kantaa asioihin, jotka koskevat saaristoa ja saariston kehitystä.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, puh. 09 2353 6711, rita.lonnroth (at) sipoo.fi.

 

Saariston osoitteet

Sipoon saaristossa on käynnissä saariston osoitteiden päivittäminen ja yhdenmukaistaminen.Saaristoesitteet

Itäisen Suomenlahden venesatamat

Sipoon saaristoesite 2019

 

Saaristolaki

Saaristolain mukaan valiton viranomaisten ja kuntien on pyrittävä edistämään saaristolain tavoitteiden toteuttamista toiminnassaan (494/1981). Saaristolaki.

 

Saaristo-ohjelma

Valtakunnallinen saaristo-ohjelma 2017-2019Saariston ja rannikon osayleiskaava

Sipoon valtuusto hyväksyi 13.6.2011 Saariston ja rannikon osayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 12.2.2014 hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset. Saariston ja rannikon osayleiskaava tuli Sipoon kunnanhallituksen kuulutuksella 20.2.2014 voimaan.

Kaava käsittää Sipoon kunnan saaristoalueen sekä merenrantavyöhykkeen, lukuun ottamatta Granötä lähialueineen. Lisäksi osa Löparön saaresta on selvitysaluetta.

Alueella on noin 700 ympärivuotista rakennusta ja noin 1 100 loma-asuntoa. Osayleiskaavassa on rantarakentamisen kohdalla rakentamismahdollisuudet tutkittu maanomistajakohtaisesti ns. emätilaperiaatteen mukaisesti. Kaavassa on 745 vakituisen asumisen rakennuspaikkaa, joista potentiaalisia uusia 58 kpl (ranta-alueella 570 rakennuspaikkaa, yksi uusi) ja 1 116 loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joista 40 uutta rakennuspaikkaa. Tiiviimpi rakentaminen edellyttää varsinaisen asemakaavan laatimista.

Loma-asumisen kohdalla uudet rakennuspaikat on osoitettu mahdollisuuksien mukaan jo rakennettujen alueiden yhteyteen siten, että koko kaava-alueella turvataan laajat ja yhtenäiset vapaan rannan osuudet. Kaavassa on huomioitu, että kunnan kasvava väestömäärä ja matkailuelinkeinon kehittäminen edellyttävät riittävien virkistysalueiden toteuttamista. Veneilyn ja satamien vaikutukset ratkaistaneen pääasiassa muissa suunnitelmissa (Majvik, Granö ja Eriksnäs). Saariston ja rannikon osayleiskaava.

 

Saaristokartat

Uudenmaan saaristo

Uudenmaan liitto on julkaissut saaristokartan sekä aluettaiset väestö-, työpaikka- ja loma-asuntotiedot vuodelta 2010 (työpaikat vuonna 2009). Kartta.

Sipoon saaristo

Uusi saaristokartta on ilmestynyt: Sipoon saaristokartta 2019
(huom. vierailukohteiden numerointi on virheellinen, uusi kartta julkaistaan keväällä 2020).

Saariston sisäalueiden kartta

Kunnan ulkoilualueet saaristossa

Saariston ja rannikon osayleiskaavakartta

 

Kuljetukset

Pörtö Linen liikenne

Pörtö Line hoitaa yhteysalusliikennettä Sipoon saaristossa.
Kertalippu: 5 euroa/henkilö (0–16-vuotiaat ilmaiseksi).

Ajantasainen liikenteen tiedotus verkko-osoitteessa www.portoline.net
(Sipoon vene: 050 322 1610).

 

Sipoon satamia

Sipoon satamia, kartta

Saaristolaisten venepaikat Storörenin venesatamassa

Saaristolaisille on varattu kuusi venepaikkaa Storörenin venesatamasta. Ne ovat tilapäiskäyttöä varten. Laiturille mentäessä venepaikat sijaitsevat kulkusillan oikealla puolella (ei aidattu alue).

Lisätietoja: Johanna Harkimo, Sipoonranta Star Cafe, puh. 044 588 8190, sähköposti: johanna.harkimo (at) sipoonranta.fi.

Viimeksi muokattu 07.01.2020