Korjausavustukset ja energia-avustukset

Ara myöntää korjausavustukset

Jatkuva haku

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen avustus

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien vanhusväestön ja vammaisten asuntojen ja asuinrakennusten korjauksiin on tietyin edellytyksin mahdollista saada korjausavustusta. Avustusta voi saada hakijaruokakunta, jossa vähintään yksi henkilö on 65-vuotias tai vammainen.

Asunnossa vakituisesti asuvan ruokakunnan pysyvät bruttotulot eivät saa ylittää seuraavia tulorajoja (1.7.2018 alkaen) 

Henkilöluku                    1               2               3               4
Tulot (brutto), €/kk      2 000       3 400         4 200         5 000

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 €/lisähenkilö.

Avustuksen suuruus on enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Veteraaneilla ja veteraanien leskillä korotetut tulorajat:

Henkilöluku                   1               2               3               4
Tulot (brutto), €/kk      2 600        4 420       5 460        6 500

Avustuksen suuruus on enintään 70 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisessä.Toimenpiteitä ovat esim. peseytymis- ja saniteettitilojen rakentaminen, rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiviyden parantaminen, LVIS-järjestelmien ja esteettömyyden parantaminen. Vesi- ja jätehuollon sekä sähköistyksen kohtuulliset liittymiskustannukset sekä energiatehokkuutta parantavat kustannukset ovat myös avustettavia.

 

Avustukset suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi

Kuntotutkimusavustus
Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi myönnetään kuntotutkimusavustusta kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen on todennut terveyshaitan.

Kuntotutkimuksen kustannuksiin avustusta voi saada enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Korjausavustusta voidaan myöntää vain sellaisiin korjaustöihin, joita ei ole aloitettu ennen kuin avustuspäätös on annettu tai korjaustoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.

 

Korjausavustuksia koskevia lisätietoja ja hakemuslomakkeita antaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, www.ara.fi , puh. 029-525 0818 klo 9-15:00 

Uusien hissien rakentamista ja liikkumisesteen poistamista koskevia avustushakemuksia voidaan ottaa vastaan jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Hakemukset toimitetaan ARAan.


På svenska

Viimeksi muokattu 10.07.2018