Osoitteet

Kunta päättää osoitteet Sipoon kunnan alueella ja ylläpitää osoiterekisteriä. Osoitteista vastaa Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö. Kunnan vastuulle kuuluu osoitteen nimiosan ja numero-osan määrittäminen. Postinumerot määrittää Posti.

Rakennuksen osoite määritetään pääsääntöisesti rakennusluvan yhteydessä. Osoitteita voidaan myös muuttaa, mikäli muuttuneet olosuhteet niin edellyttävät.

Sipoon kunta on antanut osoitteet toistaiseksi vain mantereella sijaitseville rakennuksille. Saariston osalta osoitteiden määrittämistyö on käynnissä ja osoitteet tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain lähivuosien aikana rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyön edetessä.

Kunta ilmoittaa uudet osoitteet Digi- ja väestötietovirastolle, jonka kautta tieto välittyy muille viranomaisille.

Kunta pitää yllä omaa opaskarttaa, johon merkitään Sipoon alueen rakennetut tiet ja osoitenumerot. Muiden toimijoiden, kuten Googlen ja navigaattorivalmistajien karttojen päivittämisestä vastaavat toimijat itse.

Asukkaan muuttaessa asunnosta toiseen hänen tulee tehdä itse muuttoilmoitus, jotta tiedot päivittyvät Digi- ja väestötietovirastolle, Maistraatille, Postille ja muille viranomaisille.

Lisätietoja Sipoon kunnan osoitteista antaa maankäyttöasiantuntija Janne Juslin, janne.juslin@sipoo.fi, puh. 040 480 6292.

På svenska

Viimeksi muokattu 07.08.2020