Haravointijäte ja risut

Kompostointi

Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria. Taajama-alueella kompostorin tai lautakehikon käyttö on kuitenkin suositeltavaa.

Kompostijätettä ei saa viedä yleisille alueille. Kompostijäte voi aiheuttaa vieraslajien leviämistä luontoon.

Poltto

Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa kuivia risuja, oksia ja käsittelemätöntä puutavaraa keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä tulipesässä.

Haja-asutusalueella oksien ja risujen avopoltto on sallittua edellyttäen, ettei siitä aiheudu savuhaittoja tai palonvaaraa. Suurempien erien risunpoltosta tulee ottaa yhteys pelastuslaitokseen. Taajama-alueella oksien ja risujen avopoltto on kiellettyä.

Muu käsittely

Jätteiden hautaaminen maahan on pääsääntöisesti kielletty. Ainoastaan vähäisiä määriä puutarhajätteitä saa haudata maahan. Mömossenin pienjäteasema ottaa ilmaiseksi vastaan kompostoituvaa puutarhajätettä ja risuja.
Viimeksi muokattu 17.02.2020