Jäteastian tyhjennysväli ja sen pidentäminen

Kaikkien uusien kiinteistöjen oletustyhjennysväli on kaksi viikkoa. (Vanhoja kiinteistöjä koskee edelleen vanhat tyhjennysvälit, eli vakituisen asunnon sekajäteastia tulee tyhjentää taajama-alueella vähintään kahden ja haja-asutusalueella vähintään neljän viikon välein.) Jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Muiden jätelajien tyhjennysvälit löytyvät jätehuoltomääräyksistä.

Sekajäteastian tyhjennyskertoja on kiinteistöllä mahdollista harventaa, mikäli kiinteistön jätehuolto on jä­te­huol­to­mää­räys­ten  mu­kais­ta ja seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haittaeläimiltä, tai erilliskerätään.
  • Hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan tarkasti ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
  • Sekajätteen määrä on pieni.

Tyhjennysvälin pidentämistä haetaan Uudenmaan jätelautakunnalta sähköisellä hakemuksella.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ja Rosk'n Roll Oy Ab:lle, joka muuttaa asiakkaan sekajäteastian keräysrytmin päätöksen mukaiseksi. Pisin mahdollinen sekajäteastian tyhjennysväli on 8 viikkoa.

Lisätietoja

Uudenmaan jätelautakunta
Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja
Puh. 020 690 145
ujlk(at)ujlk.fi
Viimeksi muokattu 05.08.2019