Jätteiden lajittelu

Jätelaki edellyttää jätteiden lajittelemista. Lajittelu on myös taloudellisesti kannattavaa. Vähentämällä sekajätteen määrää voi säästää kiinteistön jätemaksuissa.

Usean asuinhuoneiston kiinteistöille pakollinen lajittelu

Vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöjen tulee varata biojätteelle erillinen keräysastia. Erillistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti. Alle viiden asunnon kiinteistöt voivat liittyä biojätekeräykseen yhteisastialla tai yksinään.

Mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä asuinhuoneistoa, on kartonki kerättävä erikseen. Alle kahdenkymmenen asunnon kiinteistöt voivat liittyä järjestelmään yhteisastialla tai yksinään.

Muu jätteiden lajittelu

Omakotitaloille liittyminen bio- ja kartonkijätteen keräykseen on vapaaehtoista. Huomioithan, että alueellisen keräyksen toteutuminen riippuu keräykseen osallistuvien kiinteistöjen määrästä. Omakotitaloille tarjotaan tietyin edellytyksin mahdollisuus liittyä monilokerokeräykseen, jossa sekajäteastian tilalle otetaan käyttöön nelilokeroinen jäteastia.

Kaikkien asuinkiinteistöjen on mahdollisuuksien mukaan toimitettava lasi, metalli ja keräyskartonki ekopisteisiin tai jätelaitoksen ekopisteisiin. Lasin, metallin ja muovin erilliskeräykseen liittyminen on mahdollista tietyin edellytyksin 1.5.2014 alkaen.
Viimeksi muokattu 17.02.2020