Kompostointi

Kiinteistöllä syntyvän puutarhajätteen ja biojätteen omatoiminen kompostointi on suositeltavaa. Puutarhajätettä voi kompostoida avokompostissa, mutta biojätteen kompostointiin vaaditaan lämpöeristetty kompostori. Kompostoimalla säästyy sekä luontoa että rahaa.

Hyvin toimiakseen komposti vaatii jätteen lisäksi sopivaa seosainetta, kuten puuhaketta. Seosaine pitää kompostin ilmavana ja sitoo hajuja sekä ylimääräistä kosteutta.

Kompostoidessa tulee muistaa seuraavat säännöt:
  • Kompostori tulee rakentaa, sijoittaa ja hoitaa niin, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa eikä muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoriin ei saa laittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä.
  • Kompostorilla tulee olla määrätty hoitaja, joka on vastuussa kompostorin asianmukaisesta hoidosta. Mikäli kompostori on useamman asuinhuoneiston yhteinen, tulee nimetä sen hoidosta vastaava henkilö.
  • Biojäte on kompostoitava hyvin ilmastoidussa ja suljetussa kompostisäiliössä, joka estää haittaeläinten pääsyn kompostiin. Biojätteen ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä tai muuten jäätymiseltä suojatussa kompostorissa.
  • Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria. Taajama-alueella kompostorin tai lautakehikon tms. käyttö on kuitenkin suositeltavaa.
  • Käymäläjätettä saa taajama-alueella kompostoida ainoastaan tähän tarkoitukseen suunnitellussa kompostointilaitteessa. Käymäläjätteen kompostoinnista ei saa aiheutua hajua eikä muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.
  • Lannan ja lietteiden kompostointi on taajama-alueella kielletty. Haja-asutusalueen kiinteistöillä asumisen yhteydessä syntyviä kiinteistökohtaisia vähäisiä lietemääriä voidaan kompostoida tiiviissä, suljetussa kompostorissa. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Kompostijätettä ei saa viedä yleisille alueille. Kompostijäte voi aiheuttaa vieraslajien leviämistä luontoon. Mömossenin pienjäteasema ottaa ilmaiseksi vastaan kompostoituvaa puutarhajätettä ja risuja.

Rosk'n Roll Oy Ab auttaa ja neuvoo kompostointikysymyksissä.
Viimeksi muokattu 08.10.2020