Roskaaminen

Jätteiden hylkääminen luontoon on kielletty. Myös risujen ja puutarhajätteiden vienti yleisille alueille kuten metsiin, puistoihin ja muille yleisille paikoille on kielletty.

Jätteenkeräyspaikoille, kuten eko- ja sekajätepisteille, ei saa viedä muuta kuin keräyspaikalla kerättävää jätettä. Jätteiden jättäminen jätteenkeräyspaikkojen astioiden ulkopuolelle on kielletty.

Jätteiden hautaaminen maahan

Jätteiden hautaaminen maahan on pääsääntöisesti kielletty. Maahan saa haudata kiinteistöllä ainoastaan vähäisiä määriä puutarhajätteitä. Eläinten hautaaminen maahan tulee tapahtua kunnan osoittamalla tavalla muualla annettuja määräyksiä noudattaen.

Liete ja ylijäämämaat

Asuinkiinteistöjen käsittelemättömien saostus- ja umpikaivolietteiden levittäminen pellolle tai muualle maastoon on kielletty, ellei voimassa olevassa ympäristöluvassa toisin sallita.

Ylijäämämaiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen ilman toiminnan vaatimaa lupaa on kielletty. Lupa-asioissa neuvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Vastuu ja ilmoittaminen roskaamisesta

Roskaaminen on kiellettyä, ja sen seuraamuksista säädetään rikoslain 48 luvussa. Roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisuus on aina ensisijaisesti roskaajalla. Toissijainen siivousvastuu kuuluu maanomistajalle.

Roskaamisesta voi ilmoittaa Sipoon kunnan ympäristövalvontaan.
Viimeksi muokattu 21.02.2020

På svenska

 

Linkkejä