Vaaralliset jätteet

Vaarallisella jätteellä (ent. ongelmajätteet) tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuuden vuoksi voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällaisia ovat esimerkiksi liuottimet, kylmälaitteet, loisteputket, maali-, lakka- ja liimajätteet, öljy ja öljynsuodattimet, ladattavat paristot ja akut sekä lääkkeet ja elohopeakuumemittarit.

Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Kerätyt vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaisesti hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. Nestemäiset vaaralliset jätteet, kuten jäteöljy, tulee säilyttää suljetuissa astioissa, jotka on sijoitettu tiivispohjaiselle, viemäröimättömälle ja riittävin reunakorokkein varustetulle alustalle. Lääkkeet on toimitettava apteekkiin tai vaarallisen jätteen keräyspaikkaan.

Mömossenin pienjäteasema ottaa kotitalouksilta vastaan vaarallisia jätteitä ilmaiseksi.

Varoitusmerkit

Vaarallisten jätteiden merkinnät ovat uudistuneet. Vanhat oranssipohjaiset merkinnät poistuvat ja tilalle tulevat uudet punareunaiset merkit, jotka ovat EU:n yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) mukaisia. Vaarallisesta jätteestä löytyy yksi tai useampi näistä merkeistä.

 
Viimeksi muokattu 21.02.2020