Hiilidioksidipäästöt

Hiilidioksidi kuuluu kasvihuonekaasuihin. Liika hiilidioksidi lämmittää maapallomme ilmastoa. Se liikkuu ilmakehässä laajoilla alueilla, joten vaikutukset ovat globaalit, missä tahansa ko. päästöjä tuotetaankin. Vaikutukset ovat myös pitkäikäisiä: hiilidioksidi pysyy ilmakehässä satoja vuosia.

Hiilidioksidipäästöt arvioidaan laskennallisesti Energiateollisuus ry:n tilastoista. Sipoossa keskimääräinen päästö hiilidioksidiekvivalenttina mitattuna on Benviroc Oy:n vuoden 2009 laskelmien mukaan 8,32 tn/asukas. Luku sisältää päästöt sähkön kulutuksesta, kauko- ja öljylämmityksestä, tieliikenteestä, maataloudesta ja jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutus ei ole e.m. luvussa mukana. Sipoo asettuu päästöjen määrällä tässä tutkimuksessa mukana olevien vajaan 70 kunnan keskivaiheille.

Sipoossa  suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen päästölähde on tieliikenne, varsinkin henkilöautot. Myös sähkön kulutus on Sipoossa verrattain suurta.

HUOM: Keski-Uudenmaan strategisessa ilmasto-ohjelmassa  päästöluvut lasketaan hieman eri tavalla kuin Benviroc Oy:n raportissa, joten lukuja ei voi verrata keskenään.

 

Linkkejä

CO2 -raportti: Sipoon kasvihuonekaasupäästöt 2008-2010

CO2 -raportti: Hae Sipoon edellisviikon kasvihuonekaasupäästöt napauttamalla Sipoon kuntaa kartalla

Kuuma-kuntien ilmasto-ohjelma

SVENSKA

Viimeksi muokattu 28.02.2020