Ilmanlaatu

Ilmaa saastuttavat lukuisat erilaiset epäpuhtaudet kuten typenoksidit ja orgaaniset yhdisteet. Pääasiallisia päästölähteitä ovat energiantuotanto, teollisuus, autoliikenne, puunpoltto ja öljylämmitys. Nämä aiheuttavat pian paikallisesti terveyshaittoja sekä haittaavat vesistöä, maaperää ja kasveja.

Ilmassa olevia saasteita mittaa HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä. He toimittavat vuosittain raportin, jossa Sipoonkin tulokset ovat mukana.

Hengitettävä ilma on Sipoossa kaiken kaikkiaan melko hyvä.  Luonnollisesti moottoritien läheisyydessä pitoisuudet ovat korkeimmillaan, mutta altistumisen kannalta merkittävää on mm. Nikkilän alueen suurehkot hiukkaspitoisuudet. Kylmillä säillä hiukkaspitoisuudet nousevat puulla lämmittämisen johdosta.

Lue lisää ilman laadusta Uudellamaalla

Puun pienpoltto

Puun polttaminen pientulisijoissa tuottaa päästöjä ilmaan siinä missä muukin energiantuotanto tai liikenne. Puuta poltettaessa muodostuu savua, joka sisältää pienhiukkasia, häkää, hiilivetyjä ja muita terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Kiinteistön lämmitykseen ja muissa tulipesissä saa polttaa vain puhdasta puuta eli kuivia risuja, oksia, pintakäsittelemätöntä ja kyllästämätöntä puutavaraa. Sytykkeenä voi käyttää vähäisiä määriä puhdasta paperia ja pahvia ja muuta niihin verrattavaa jätettä.

Muista
  • Oksien ja risujen sekä muun niihin verrattavan jätteen avopoltto on kiellettyä taajama-alueella. Haja-asutusalueella se on sallittua - edellyttäen, ettei siitä aiheudu savuhaittoja tai palonvaaraa.
  • Kyllästetyn tai pintakäsitellyn puutavaran polttaminen on aina kielletty.

Vähäpäästöiseen puun sytyttämiseen löytyy ohjeita esimerkiksi hengitysliiton sivuilta.

Lue lisää puun pienpoltosta Hengitysliiton verkkosivuilla.

På svenska

Viimeksi muokattu 17.02.2020