Jätevedet haja-asutusalueilla

Milloin jätevesijärjestelmä on uusittava?

Vanhanaikainen jätevesijärjestelmä, jolla yleensä tarkoitetaan järjestelmää, johon kuuluvat vain sakokaivot ja purku ojaan, tulee uusia haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämälle perustason puhdistusvaatimustasolle 31.10.2019 mennessä. Määräajan piirissä ovat vain ne jätevesijärjestelmät, jotka sijoittuvat ns. siirtymäaika-alueille, eli:

  • jätevesijärjestelmät, jotka sijoittuvat luokitelluille pohjavesialueille,
  • jätevesijärjestelmät, joihin muodostuu talousjätevettä rakennuksesta, joka sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistön tai meren keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

Ympäristöhallinnon karttapalvelun avulla voit arvioida suuntaa-antavasti, sijoittuuko kiinteistösi pohjavesialueelle taikka vesistön tai meren lähialueelle.

Milloin jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia?

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, mikäli:

  • kyse on siirtymäaika-alueen ulkopuolisesta alueesta, eli alueesta, joka on pohjavesialueen ulkopuolella tai joka sijaitsee 100 metriä kauempana vesistöstä tai meren rannasta (tällöin jätevesijärjestelmä pitää saattaa kuntoon seuraavan suuren luvanvaraisen remontin yhteydessä)
  • kiinteistöllä on jo puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä (esim. pienpuhdistamo tai toimintakuntoinen maasuodattamo) tai kiinteistö on liitetty kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon
  • kiinteistöllä muodostuu vain vähäisiä määriä harmaita jätevesiä (kantovesi tai vastaava ja kuivakäymälä)
  • siirtymäaika-alueella oleva kiinteistö on hakenut kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksesta (YSL 156 d §)
  • kiinteistönomistaja on syntynyt ennen 9.3.1943 ja asuu kiinteistöllään vakituisesti (ns. automaattinen ikävapautus; huom. ikävapautusta ei voi saada vapaa-ajan asunnolle tai jos joku omistajista asuu vakituisesti muualla tai on syntynyt 9.3.1943 jälkeen).

Vaikka jätevesijärjestelmää ei tarvitsisikaan uusia, on kuitenkin huolehdittava siitä, että käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä on olemassa selvitys (pdf) sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä viranomaiselle.

Mikäli jätevesijärjestelmä toimii puutteellisesti tai aiheuttaa haittaa ympäristöön, tulee sen toimintaa aina viipymättä parantaa tai tarvittaessa uusia järjestelmä kokonaan.


Hyödyllisiä linkkejä:Viimeksi muokattu 03.06.2020