Kriisi-infoa yrittäjille poikkeustilan aikana

Sipoon kunta kokoaa Koronakriisin aikana tälle sivulle tietoa, jolla tuetaan yrittäjien ja yritysten selviytymistä vallitsevan kriisin aikana. Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa Keuken, Business Finlandin, Elyn, Finnveran, Suomen Yrittäjien ja verohallinnon toiminnasta poikkeusaikana. Päivitämme sisältöä mahdollisimman ajankohtaisesti. Huomioithan, että tässä nopeasti muuttavassa tilanteessa, voi sivuillamme olla jo vanhentunutta tietoa, joten tarkistathan tiedon ajankohtaisuuden aina em. tahon omista tiedotuskanavista.

Sipoon kunnan elinkeinoyksikkö tukee sipoolaisia yrittäjiä erityisesti poikkeusaikoina. Yrityskoordinaattori Henna Piilo on yrittäjien käytettävissä puhelimitse, sähköpostitse tai Teams/Skype-kokousten välityksellä.

Ota yhteyttä:
Yrityskoordinaattori
Henna Piilo
puh. 040 480 8529
email: henna.piilo@sipoo.fi

Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Myös elinkeinopäällikköä Elinaa voi tavoitella, vaikka joskus saakin vähän huonommin kiinni:

Elinkeinopäällikkö
Elina Duréault
puh. 040 191 4465
email: elina.dureault@sipoo.fi

 

Sipoon kunnan Työvoimaapooli-hanke

Sipoon kunnan elinkeino- ja työllisyysyksikkö ovat käynnistäneet korona-kriisin vaikutusten vähentämiseksi ja yritysten sekä työntekijöiden tukemiseksi ”Työvoima-pooli -hankkeen”. Hankeen tavoitteena on ketterästi toimien yhdistää sipoolaisia yrityksiä, jotka kriisin seurauksena tarvitsevat työvoimaa, sekä työntekijöitä, jotka muuttuneiden tilanteiden takia ovat nyt (tai lähitulevaisuudessa) työtä vailla.

Sipoon kunta pyrkii hankkeen avulla tarjoamaan keinon, jolla työntekijät ja työnantajat voivat kohdata toisensa tässä poikkeustilanteessa. Työsopimukset ja muut työhön liittyvät ehdot ovat täysin työntekijän ja työnantajan välisiä kysymyksiä.

Lue lisää hankkesta täältä tiedotteesta.

 

Yksinyrittäjien toimintatuki kunnilta

Työ- ja elinkeinoministeriö on tiedottanut yksinyrittäjien tukien hakemisesta kunnilta. Ministeriön tiedotuksen mukaisesti Sipoon kunta valmistautuu nyt siihen, että yksinyrittäjät voivat lähiaikoina hakea tukea omalta kunnaltaan koronavirustilanteessa selviytymiseen. Tuen suuruus on 2000 euroa per yksinyrittäjä ja haku tulee tapahtumaan sähköisesti. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Haku pyritään avaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat odottavat Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) tarkempia ohjeita haun toimeenpanemiseen. Tälle sivulle päivitetään tietoa tuen hakemisesta heti, kun saadaan lisätietoa. TEM tulee laatimaan kunnille tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmiin hakulomakepohjan.

Lue lisää Työ-ja elinkeinoministeriön tuesta täältä.

 

Keuken kriisineuvonta

Keuke auttaa ja neuvoo yrittäjiä Koronakriisin seurauksissa. Koronavirusepidemia on aiheuttanut jo nyt ja tulee aiheuttamaan valtavia menetyksiä osalle yrityksistä. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke antaa nopeaa apua ja neuvontaa toimialueen yrityksille erityisesti talous-, rahoitus- ja henkilöstökysymyksissä. Keuke on avannut erityisen kriisipuhelinnumeron, joka päivystää joka arkipäivä klo 9–16. Lisäksi Keuke on varannut yrityskehittäjien kalentereista puolen tunnin aikoja nopealle kriisineuvonnalle. Mikäli valtiolta tulee erityistukia yrityksille, ollaan myös avustamaan yrityksien niiden hakemisessa.

Keuke pitää yrittäjät ajan tasalla tapahtumista osoitteessa www.keuke.fi/kriisineuvonta. Sivustolle kootaan hyödyllisiä linkkejä ja tarjotaan mahdollisuuksia varata verkossa aikoja kriisineuvontaan.

Keuke on siirtänyt loppukevään tapahtumat verkkoon tai myöhempään ajankohtaan. Keuke haluaa tarjota kaiken mahdollisen avun yrityksille, siksi keskiviikkona 25.3. klo 8.30 alkavaksi suunniteltu aamukoulu stressinhallinnasta tarjotaan kaikille avoimena livestreamina. Stressinhallinta on nyt varsin ajankohtainen ja tarpeellinen taito.

Keuken kriisineuvontasivu ja sähköinen ajanvaraus: www.keuke.fi/kriisineuvonta

Keuken kriisineuvontapuhelin palvelee arkisin 9–16 numerossa 050 523 8897

 

Business Finlandin häiriötilannerahoitus

Business Finland on 19.3.2020 avannut yritysten haettavaksi häiriötilannerahoitusta. Häiriötilannerahoitukseen voi tutustua tarkemmin täältä.

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan, ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yritysten kehittämisavustuksiin koronavirusepidemia aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Haku on avautunut 31.2.2020 ELY-Keskusten verkkosivuilla.

ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä ja Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä.

Yksinyrittäjille tarkoitetun rahoituksen valmistelu on käynnissä Työ- ja elinkeinoministeriössä ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Lue lisää ELYn avustuspalveluista täältä.

 

Te-palvelut

Hallitus antoi esityksen yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä 2.4.2020. Seuraavaksi laki menee eduskunnan käsiteltäväksi ja presidentin hyväksymäksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, jonka jälkeen työmarkkinatukea voivat hakea myös yrittäjät, jotka eivät ennen ole siihen olleet oikeutettuja. Yrittäjä voi kuitenkin ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon jo ennen lain voimaantuloa.

Lue lisää Te-palveluista täältä.

 

Finnveran palvelut

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Lue lisää Finnveran palveluista kriisiaikoina täältä.

 

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät ylläpitävät sivustollaan ajankohtaista tietoa koronasta yrittäjille. Sivustolla on ajankohtaisia uutisia, neuvontapalveluita sekä hyödyllisiä linkkejä yrittäjälle muun muassa ohjeita työnantajalle sekä talouteen ja korvauksiin liittyviä tarkempia tietoja.

Lue lisää täältä Suomen Yrittäjien tietopaketista.

Liity Facebookissa Suomen Yrittäjien Osta pieneltä -ryhmään, jossa yrittäjät voivat tukea toisiaan. Liittyäksesi ryhmään, sinun ei tarvitse olla yrittäjäjärjestön jäsen, vaan ryhmä on avoin kaikille. Lue lisää Facebook-ryhmästä täältä.

Vinkki!
Yrittäjäjärjestö tarjoaa jäsenilleen Teams-etätyösovelluksen jäsenilleen veloituksetta käyttöön 6kk:ksi. Lue lisää Teams-etätyösovelluksesta täältä.

 

Verohallinto

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Verohallinto tukee yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehostamalla edellä mainittujen asioiden käsittelyä. Myös arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostetaan.

Lue lisää Verohallinnon palveluista täältä.

 

Kela

Kelan sivuille on koottu tietoa koronatilanteen vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin myös yrittäjille.

Lue lisää Kelan toiminnasta täältä.

 

Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelu

Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalvelu auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Neuvontapalveluun voit olla yhteydessä silloin, kun yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja, et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja, et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt, haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti tai tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin.

Ota yhteyttä täältä Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalveluun.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja tekee tarvittavia toimia yhdessä eri TEM-konsernin toimijoiden kanssa vähentääkseen koronaviruksen vaikutuksia mm. yritysten toimintaan, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen.

Lisää TEM:in toimista voit lukea täältä.

 

Helsingin seudun kauppakamari

Korona herättää monenlaisia kysymyksiä ja ohjeistuksen tarvetta yrityksissä ja työpaikoilla. Tälle info-sivulle Helsingin seudun kauppakamarin ammattilaiset kokoavat erilaista päivittyvää tietoa, huomioon otettavia asioita sekä kommentteja ja kannanottoja koronakriisin aikana.

Lue lisää Helsingin seudun kauppakamarin avusta täältä.

 

 

HUOM! RAHOITUS AUKEAA YRITYSTEN HAETTAVAKSI TORSTAINA 19.3.2020.

KENELLE?

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille.

Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

MITÄ?

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus,jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

HUOM! RAHOITUS AUKEAA YRITYSTEN HAETTAVAKSI TORSTAINA 19.3.2020.

KENELLE?

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

 

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille.

 

Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

 

MITÄ?

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

 

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus,jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

 

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

HUOM! RAHOITUS AUKEAA YRITYSTEN HAETTAVAKSI TORSTAINA 19.3.2020.

KENELLE?

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

 

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille.

 

Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

 

MITÄ?

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

 

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus,jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

 

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.
Viimeksi muokattu 03.04.2020