Esiopetus

På svenska

 

Esiopetuksen lähtökohdat

 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

 

Esiopetushakemus

 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

 

Esiopetusta säätelevät perusopetuslaki sekä kansalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Näissä asetettuja tavoitteita tarkennetaan paikallisista lähtökohdista käsin Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Lisäksi esiopetusyksiköt laativat lukuvuosittain työsuunnitelman ohjaamaan tulevaa toimintaa ja kehittämistyötä. Työsuunnitelman pohjalta esiopetusyksiköt laativat kuluneesta lukuvuodesta toimintakertomuksen, jossa arvioidaan suunnitelmassa esitettyjen toiminnan ja kehittämisen painopistealueiden toteutumista.

 

Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan seuraavasta linkistä:

 

Sipoon kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Esimiehisyys esiopetuksessa

Esiopetuksen esimiehet ja päiväkodinjohtajat vastaavat esiopetusyksiköiden toiminnasta yhteistyössä rehtoreiden kanssa seuraavissa esiopetuspaikoissa:

Maria Blomberg von der Geest - Metsärinteen kielikylpyesiopetus
puh. 040 194 0138
maria.blombergvondergeest@sipoo.fi

Josefina Forsblom - Söderkulla förskola, Kyrkoby förskola ja Södra Paipis förskola
puh. 040 487 9021
josefina.forsblom@sipoo.fi

Riitta-Kaisa Kosonen-Jokipuiston ja Lukkarin esiopetus, Nikkilän sydämen esiopetus ja Talman esiopetus
puh. 050 431 0210
riitta-kaisa.kosonen@sipoo.fi

Ritva Lindwall- Sipoonlahden esikoulu ja Hansaksen päiväkoti
puh 040 627 6743
ritva.lindwall@sipoo.fi

Eija Viitolahti-Liimatainen- Leppätien kielikylpyesiopetus
puh. 040 536 5507
eija.viitolahti-liimatainen@sipoo.fi

Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015.

 

Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen esiopetukseen osallistumisesta on huoltajalla. Jos lapsi on vamman tai sairauden vuoksi otettu pidennettyyn oppivelvollisuuteen, hänellä on oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, jona hän täyttää viisi vuotta. Maksuttomaan esiopetukseen oikeutettuja ovat myös lapset, joiden perusopetuksen aloittamista on siirretty vuotta myöhemmäksi.

 

Esiopetuksen kuljetusasiat

Esiopetukseen liittyvästä kuljetusasiasta voit lukea lisää omilta sivuilta.

 

Viimeksi muokattu 13.08.2020