Yksityinen esiopetus

Perusopetuslain mukaisen yksityisen esiopetuksen järjestäminen on sallitua Sipoossa 1.8.2018 alkaen.

Kunta voi tuottaa esiopetuspalvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä palvelujentuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että yksityiset palveluntuottajat voivat tarjota perusopetuslain mukaista yksityistä esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta.

Esiopetuksen järjestämisoikeutta hakevan yksityisen palveluntuottajan tulee vuosittain toimittaa hakemus.
Toimintakauden 2021–2022 osalta hakemus tulee toimittaa 30.10.2020.

Lisätiedot:
Varhaiskasva
tuspäällikkö Mervi Keski-Oja, puh. 050-362 5279, mervi.keski-oja@sipoo.fi

Varhaiskasvatuksen asiantuntija Elina Sarin, puh. 050-354 3859, elina.sarin@sipoo.fi

På svenska

Viimeksi muokattu 22.09.2020