Kerhotoiminta

Koulun kerhotoiminta on oppilaille merkityksellistä. Se ohjaa oppilaita osallisuuteen ja tukee sosiaalista kasvua ja yhteisöllisyyttä. Kerhotoiminta vahvistaa oppilaiden itsetuntoa sekä tukee identiteetin muodostumista ja oppilaiden erilaisia lahjakkuuksia. Tämä motivoi oppilaita koulutyössä ja lisää osaltaan kouluviihtyvyyttä. Onnistumiset ja epäonnistumiset turvallisessa ilmapiirissä rikastuttavat lapsen ja nuoren kasvua ja kehittävät minäkuvaa.

Koulun kerhotoimintaa toteutetaan Opetushallitukselta saadun rahoituksen avulla. Kerhoja pyritään järjestämään eri-ikäisille oppilaille  opettajien pitäminä 3–6 kerran ns. lyhytkerhoina. Kerhojen teemat päätetään oppilaiden ja opettajien toiveiden mukaan.

Lisätietoja kunkin koulun kerhotarjonnasta saa kouluilta.

 

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 21.11.2019