PopUp Sipoo - monitaiteinen kerhotoiminta

Sipoossa käynnistyy elokuussa 2016 PopUp Sipoo -hanke, joka tarjoaa 1.–9. luokkalaisille koululaisille mahdollisuuden harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Monipuolisia harrastetunteja tarjotaan musiikissa, kuvassa ja mediassa, parkourissa, tanssissa ja elokuvassa. Toiminnassa keskeistä ovat oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta.

Lisätietoja tarjonnasta, ilmoittautumisesta, osallistumismaksuista ja yhteistyökumppaneista saat hankkeen kotisivuilta www.popupsipoo.org.

Viimeksi muokattu 03.12.2018