Leppätien koulun vanhempainyhdistys

Leppätien koululla on kielikylpyvanhemmista koostuva aktiivinen vanhempainyhdistys, VANY. Yhdistykseen kuuluvat oppilaiden huoltajat, yhdistyksen hallitukseen valitaan kultakin luokalta kaksi huoltajaa ja heille varajäsenet. Yhdistys kokoontuu kerran kuukaudessa koulun tiloissa. Kokouksiin osallistuu aina myös koulun rehtori ja opettajajäsen.

Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Vanhempainyhdistys osallistuu myös koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Yhdistys osallistuu lukuvuoden aikana monella eri tavalla koulun toimintaan, tukemalla taloudellisesti mm. oppilaiden mahdollisuutta osallistua suomen- ja ruotsinkielisiin kulttuuriesityksiin sekä jakamalla stipendejä lukuvuoden päätteeksi. 

 

Viimeksi muokattu 27.03.2019