Kunnalliset päiväkodit

Sipoossa tarjotaan perheille monipuolisia vaihtoehtoja varhaiskasvatukseen. Jokainen perhe voi valita itselleen sopivimman varhaiskasvatuksen muodon, esimerkiksi kunnallisen päiväkodin, vuorohoidon, kielikylvyn, perhepäivähoidon tai avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan. Sipoossa myös yksityiset palveluntuottajat järjestävät varhaiskasvatusta joko palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuilla. Näiden lisäksi myös seurakunnat ja eri yhdistykset järjestävät kerho- ja leikkitoimintaa.

Sipoon kunnan varhaiskasvatusta järjestetään kahdella palvelualueella, Pohjois-Sipoossa ja Etelä-Sipoossa. Päiväkodeissa tarjotaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille pääsääntöisesti klo 6:30-17:00. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään kahdella kielellä Kartanon päiväkodissa Pohjois-Sipoossa. Päivähoidon toimintakausi alkaa elokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Loma-aikoina, jouluna ja kesällä, toimintaa keskitetään.

Ruotsinkielistä kielikylpytoimintaa tarjotaan kahdessa päiväkodissa, Leppätien päiväkodissa Pohjois-Sipoossa ja Metsärinteen päiväkodissa Etelä-Sipoossa.

Etelä-Sipoon alueella sijaitsevat kunnalliset päiväkodit:
  • suomenkieliset päiväkodit Hansas, Mäntymäki ja Västerskog
  • ruotsinkielinen päiväkoti Landsängen
  • kaksikielinen päiväkoti Miili
  • kielikylpypäiväkoti Metsärinne
Pohjois-Sipoon alueella sijaitsevat kunnalliset päiväkodit:
  • suomenkielinen Metsätien päiväkoti
  • Nikkilän päiväkoti-Nickby Daghem ja Päiväkoti Pikkusydän-Daghemmet Lillhjärtat ovat päiväkoteja, joissa on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä lapsiryhmiä
  • ympärivuorokautinen päiväkoti Kartanon päiväkoti-Nickbygårds Daghem, jossa on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä lapsiryhmiä
  • kielikylpypäiväkoti Leppätie (1.8.2020 lähtien toiminta väliaikaisesti Pikkusydämen päiväkodissa), joka tarjoaa kielikylpyopetusta 4-5-vuotiaille suomenkielisille lapsille ruotsiksi
  • ruotsinkielinen Södra Paipis daghem

Yksityisen varhaiskasvatuksen yksiköistä löytyy lisää tietoa omilta sivuilta.

Esiopetusta tarjoavista yksiköistä kerrotaan omilla sivuilla.

På svenska

Viimeksi muokattu 17.01.2020