Valtuusto

Valtuuston tehtävät

Kuntalain 14. §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:
1) kuntastrategiasta
2) hallintosäännöstä
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
12) tilintarkastajien valitsemisesta
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston kokoonpano

Sipoon valtuustossa on 43 jäsentä: 23 miestä ja 20 naista.Valtuuston toimikautena 2017–2021 ovat seuraavat ryhmät edustettuina: Ruotsalainen Kansanpuolue (17 jäsentä), Kokoomus (11), Sipoon Keskusta valtuustoryhmä (1), Sosialidemokraatit (5), Vihreät (5), Perussuomalaiset (2), Politiikasta Iloa (1), Kristillisdemokraatit (1).

Heikki Vestman, puheenjohtaja
Kasper Nyberg, I varapuheenjohtaja
Sini-Pilvi Saarnio, II varapuheenjohtaja
Eva Kuntsi, III varapuheenjohtaja

Valtuusto kokoontuu Juhlatalolla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, ts. kuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokouksia.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina Internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.
Katso tästä linkistä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat
Ruotsalainen kansanpuolue
Kicka Lindroos
Kokoomus
Juha Salo
Vihreät
Lilli Kahri
Sosialidemokraatit
Tapio Virtanen
Perussuomalaiset
Jari Hursti
Sipoon keskusta valtuustoryhmä
Monika Hämäläinen
Politiikasta Iloa
Timo Rope
Kristillisdemokraatit

Tiina Sinkkonen

Valtuutetuille voi henkilökohtaisesti lähettää sähköpostia muodossa etunimi.sukunimi(at)sipoo.fi jos ei muita mainintoja.

Valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa kahdeksantena päivänä kokouksen jälkeen.

Luottamuselinten kokouspäivät

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

 

På svenska

Sivun lisääjä: 06.06.2011