Valtuustoaloitteet

Valtuutettu ja muu luottamushenkilö saavat kunnallishallinnossa asian vireille tekemällä siitä aloitteen. 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kunnanhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty.

På svenska

Viimeksi muokattu 09.07.2019