< Kuulutukset
18.06.2020

Kaavoituskatsaus 2020 ja kaavoitusohjelma 2020-2024 on julkaistu

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa tiedotetaan Sipoon kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Lisäksi siinä kerrotaan lyhyesti kunnan muista maankäyttöön liittyvistä hankkeista ja liikennesuunnittelusta sekä kunnan kannalta merkittävästä seudullisesta yhteistyöstä.

Kaavoituskatsaus 2020 (sisältää kaavoitusohjelman vuosille 2020-2024) on tutustuttavana kunnan internetsivuilla osoitteessa www.sipoo.fi>Asuminen ja ympäristö>kaavoitus>kaavoituskatsaus ja -ohjelma.

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua 31.8 asti myös Info Nikkilässä, Pohjoinen koulutie 2, 01430 Sipoo ja Info Söderkullassa, Amiraalintie 2, II-krs, 01150 Söderkulla. Söderkullan kirjasto aukeaa kesäloman jälkeen 10.8.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 18.6.2020


Viimeksi muokattu
16.06.2020