< Kuulutukset
13.08.2020

Voimaan tullut asemakaava, NG9 Pohjanniityn asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 35 hyväksynyt NG9 Pohjanniityn asemakaavan.

Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kunnanhallitus

Sipoossa 13.8.2020


Viimeksi muokattu
16.09.2020