< Kuulutukset
11.07.2012

Vireillä Sipoon kunnan rakennusvalvonnassa

Seuraava suunnittelutarveratkaisuhakemus on jätetty tekniikka- ja ympäristövaliokunnan lupajaostolle.

Rudus valmisbetonitehtaan suunnittelutarveratkaisu

Rudus Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n mukaista suunnittelutarve-ratkaisua toiminnan aloittamiselle Sipoon kunnan Kirkonkylään kiinteistölle Fågelbacken RN:o 1:45 -nimiselle rakennettavalle valmisbetonitehtaalle.

Tehtaan toiminta siirretään logistiikkakeskuksen laajennuksen vuoksi uuteen kohteeseen. Tehtaassa valmistetaan valmisbetonia myyntitarkoitukseen. Tehdas on toiminnassa ympäri vuoden.

SOK:n logistiikkakeskuksen rakennuslupa

KOY Sipoon PT -logistiikkakeskus ja Sipoon kunta hakevat maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaista rakennuslupaa Sipoon kunnan Martinkylään kiinteistöille RN:o 7:63, RN:o 7:65, RN:o 7:113, RN:o 7:114, RN:o 7:115, RN:o 7:251, RN:o 7:281, RN:o 7:282 ja RN:o 7:286 rakennettavalle logistiikkakeskukselle.

Logistiikkakeskuksessa varastoidaan ja kerätään SOK:n päivittäistavaroita. Rakennuslupa jaetaan viiteen (5) vaiheeseen. Tässä kuulutuksessa on kyse rakennushankkeen ensimmäisestä vaiheesta, jossa haetaan lupaa rakentaa 70 016 m² suuruinen rakennus.

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta (Maankäyttö-ja rakennusasetus 65§). Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Sipoon pääkirjastossa (Pohjoinen Koulutie 2), Nikkilä 12.7.–27.7.2012.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 27.7.2012 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta / Lupajaosto, PL 7, 04131 SIPOO. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei asiassa määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa: Sipoon kunnan vaihde (09) 23531/ rakennusvalvonta

Sipoon tekniikka- ja ympäristövaliokunta / lupajaosto


Viimeksi muokattu
06.07.2012