< Kuulutukset
11.07.2012

Maa-aineslupahakemus

Seuraava maa-aineslupahakemus on vireillä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelujaostossa: Rudus Oy hakee maa-aineslain (555/81) mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen kymmeneksi vuodeksi Sipoon kunnan Boxin kylässä kiinteistöillä RN:o 2:52, 1:44 ja 1:29.

Ottamisalueen pinta-ala on 23,9 m2. Maa-ainesten ottosyvyys on keskimäärin n. 10 m. Haettu kokonaismäärä maa-ainesten otolle on 3 440 000 m3 ja arvioitu vuotuinen otto 344 000 m3. Hankkeen tavoitteena on louhia kallioaluetta ja jalostaa mursketta rakennusmateriaaliksi. Samalla ottotoiminta on esirakentamista alueelle, joka on yleiskaavassa osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi. Myöhemmän kaavan mukaisen toiminnan mahdollistamiseksi louhinta on välttämätöntä.

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Sipoon kunnan Infossa, Kuntalassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) ja Sipoon pääkirjaston kaavakioskissa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) 12.7.–10.8.2012.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 10.8.2012 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, ympäristönsuojelujaosto, PL 7, 04131 SIPOO. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei asiassa määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Heta Tenno, puh. 09 2353 6853.

Sipoossa 11.7.2012

Ympäristönsuojelujaosto


Viimeksi muokattu
11.07.2012