< Kuulutukset
08.08.2012

Kitön vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen

Kitön vesiosuuskunta on esittänyt, että Sipoon kunta vahvistaisi Kitön saaren ja Löparön saaren itäosan toiminta-alueeksi. Tekniikka- ja ympäristöosasto varaa alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti ennen toiminta-alueen hyväksymistä.

Toiminta-alue käsittää Kitön saaren sekä Löparön saaren itäosan. Toiminta-alueella on noin 400 kiinteistöä, joista 200 on vesiosuuskunnan jäseniä. Vesiosuuskunnan tavoitteena on rakentaa koko toiminta-alueen pääverkosto valmiiksi vuoteen 2015 mennessä.

Toiminta-alueen kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on oikeus antaa mielipiteitä toiminta-alueesta ja sen hyväksymisestä. Mielipiteet toimitetaan kirjallisesti viimeistään 3.9.2012 joko postitse osoitteeseen Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Ove Tallberg
Kitön vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 514 3621
oe.tallberg@kolumbus.fi 

Matti Huttunen
Sipoon kunnan vesihuoltopäällikkö
puh. 09 2353 6910
matti.huttunen@sipoo.fi 

Tekniikka- ja ympäristöosasto


Viimeksi muokattu
06.08.2012