< Kuulutukset
29.08.2012

Maa-aineslain mukainen kiviainesten otto

S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kallioainesten ottamiselle.

Seuraava hakemus on vireillä Sipoon tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelujaostossa:

S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kallioainesten ottamiselle.

Toiminta sijoittuu Martinkylässä sijaitseville kiinteistöille Bakskogen RN:o 753-421-7-113, Skogsbacka RN:o 753-421-7-286, Alkärr RN:o 753-421-7-115, Lingonskog RN:o 753-421-7-251, Mellanskog RN:o 753-421-7-114, Bastukärr RN:o 753-421-7-63 ja Saunakorpi RN:o 753-421-7-65.

Samalla haetaan toiminnan aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminta-alueen pinta-ala on 52 ha, josta louhinta-alueen pinta-ala on 30 ha. Louhittavien massojen kokonaismääräksi on arvioitu 800 000 m3ktr. Päivittäinen toiminta-aika on arkisin klo 7–21, paitsi touko-elokuussa klo 7–18.

Ottamisajaksi on haettu 2 vuotta. Alimmaksi ottosyvyydeksi haetaan +46 mpy.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä hakemusten johdosta kirjallinen muistutus.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Sipoon kunnan Infossa (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) 30.8.–28.9.2012 virka-aikana. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 28.9.2012 osoitteeseen Sipoon kunta, ympäristönsuojelujaosto, PL 7, 04131 SIPOO.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anu Juvonen, puh. 09 2353 6851.

Ympäristönsuojelujaosto


Viimeksi muokattu
27.08.2012