< Kuulutukset
08.01.2015

G18 Eriksnäsin osayleiskaavaehdotus uudelleen nähtäville, G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos ja G19 Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus nähtäville

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset Eriksnäsin ja Sibbesborgin kaavasuunnitelmista on 4.3.2015 klo 15.30 mennessä toimitettava kirjallisina Sipoon kunnanhallitukselle osoitteeseen PL 7, 04131 SIPOO tai sähköisesti osoitteeseen info@sipoo.fi

Etelä-Sipoota on tarkoitus kehittää voimakkaasti Sipoon yleiskaava 2025:n mukaisesti. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden ensisijaisena tarkoituksena on ohjata asemakaavoitusta ja toteutuksen vaiheistusta.

Eriksnäsin korjattu osayleiskaavaehdotus, Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos ja Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaava ovat julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 65 §:n mukaisesti 12.1.–4.3.2015 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä ja Söderkullan kirjastossa osoitteessa Amiraalintie 2, Söderkulla.

Östersundom -toimikunta on päättänyt asettaa Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavaehdotuksen nähtäville.

Tästä voit tutustua kaava-aineistoon: http://yhteinenostersundom.fi/
Eriksnäs kaava-aineistoon voi tutustua tästä
Sibbesborgin osayleiskaavaan voi tutustua tästä

Osayleiskaavasuunnitelmia esitellään tiistaina 3.2.2015 klo 10–17 ja keskiviikkona 4.2.2015 klo 12.30–20 Söderkullan kirjaston kokoushuoneessa pidettävässä kaavanäyttelyssä. Tervetuloa!

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset Eriksnäsin ja Sibbesborgin kaavasuunnitelmista on 4.3.2015 klo 15.30 mennessä toimitettava kirjallisina Sipoon kunnanhallitukselle osoitteeseen PL 7, 04131 SIPOO tai sähköisesti osoitteeseen info@sipoo.fi

Muistutukset Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään 4.3.2015 Östersundom-toimikunnalle osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo (Pohjoisesplanadi 11–13), Östersundom-toimikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Lisätietoja: Yleiskaava-arkkitehti Eveliina Harsia, puh. 09 2353 6727, Yleiskaavapäällikkö Kaisa Yli-Jama, puh. 09 2353 6702, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Sipoossa 8.1.2015

Sipoon kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
22.02.2015