< Kuulutukset
08.01.2015

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Sipoon kunnan valiokuntien ja jaostojen pöytäkirjat pidetään kuntalain 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävinä ao. yksikössä seuraavasti:

Jos kokous on pidetty kuukauden 1.–15. päivänä, pöytäkirja on nähtävänä saman kuukauden viimeisenä päivänä tai sitä lähinnä seuraavana aukiolopäivänä.

Jos kokous on pidetty kuukauden 16. päivän ja viimeisen päivän välisenä aikana, pöytäkirja on nähtävänä seuraavan kuukauden 15. päivänä tai sitä lähinnä seuraavana aukiolopäivänä.

Viranhaltijapäätökset, jotka on tehty edellisen kalenteriviikon aikana, asetetaan nähtäville keskiviikkoisin tai lähinnä seuraavana aukiolopäivänä.

Sipoossa 8.1.2015


Viimeksi muokattu
07.01.2015