< Kuulutukset
15.01.2015

Kouluun ilmoittautuminen

Tilaisuudessa ilmoitetaan vuonna 2008 syntyneet lapset peruskoulun ensimmäiselle luokalle.

Uusien oppilaiden ilmoittaminen Sipoon suomenkieliseen perusopetukseen tapahtuu keskiviikkona 11. päivänä helmikuuta 2015 klo 16.00 – 19.00 seuraavissa perusopetusta antavissa kouluissa:
Jokipuiston koulu,
Leppätien koulu,
Lukkarin koulu,
Sipoonlahden koulu (Opintie 6) ja
Talman koulu.

Leppätien koulun 1. luokalle otetaan ainoastaan kielikylpyopetuksessa olleita oppilaita.

Myös muille vuosiluokille ensi lukuvuonna tulevien uusien oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan samassa yhteydessä. Oppivelvollisuudesta ja lähikoulusta ilmoitetaan myös postitse lapsen kotiosoitteeseen lähetettävällä ilmoituksella.

Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen perusopetukseen tapahtuu samanaikaisesti kunnan ruotsinkielisissä kouluissa.


Viimeksi muokattu
12.01.2015