< Kuulutukset
09.03.2015

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 60 §)

Maansiirtoliike Erkki Heikkilä Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä:

Maansiirtoliike Erkki Heikkilä Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen. Ilmoitus koskee rivitalojen pohjarakentamiseen tarvittavan kallion louhimista sekä irrotettavan kallion esimurskausta rakentamisessa hyödynnettävään raekokoon, osoitteessa Lehdokintie 3.

Suunniteltu työ suoritetaan välillä 17.3.2015–6.5.2015. Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Työssä käytetään poravaunua, vasarakonetta, murskan syöttökonetta, esimurskain Metso Lokotrack LT 106:tta sekä pyöräkuormaajaa. Maksimimelu työmaalla 10 metrin etäisyydellä on 95 dB.

Lähimpänä sijaitsevaan naapurikiinteistöön kohdistuvan melun on arvioitu olevan noin 55 dB. Varastokasat pyritään sijoittamaan eniten melulle altistuvien kiinteistöjen lähistölle. Louhinnan arvioitu kesto on noin 20 päivää ja murskauksen 10 päivää. Töitä voi tehdä osittain päällekkäin.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus muistutusten ja tekemiseen ilmoituksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 13.3.2015 osoitteeseen Sipoon kunta, ympäristönsuojeluyksikkö, PL 7, 04131 Sipoo.

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 9.3.2015 - 13.3.2015 välisenä aikana Kuntalan Infossa osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Kuntala on auki ma-ke klo 8.00–15.30, to klo 8.00–17.00 ja pe klo 8.00–14.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anu Juvonen puh. 09 2353 6851.


Viimeksi muokattu
07.03.2015