< Kuulutukset
19.03.2015

Vireillä Sipoon kunnan Rakennusvalvonnassa

Sipoon Areena Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaista rakennuslupaa nykyisen sählyhallirakennuksen laajennukselle Sipoon kunnan Söderkullan asemakaava-alueella, Neiti Miilin tien ja Uuden Porvoontien kulmauksessa, osoitteessa Uusi Porvoontie 1210. Halli laajenee Uuden Porvoontien suuntaan ja laajennusosa on suuruudeltaan 1266 k-m2 eli lähes samansuuruinen kuin nykyinen halli.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta (maankäyttö- ja rakennusasetus 65 §).

 Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat 19.3.–2.4.2015 nähtävinä Sipoon kunnan Infossa, Kuntalassa (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä).

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 2.4.2015 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, Iso Kylätie 31, 04131 SIPOO tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi.

Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei asiassa määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sipoo.fi tai puh. 09 2353 6820.

Sipoossa 19.3.2015

Rakennusvalvonta


Viimeksi muokattu
16.03.2015