< Kuulutukset
07.05.2015

Maastoliikennelupahakemus (MLL 30 § )

Jusat Oy hakee lupaa ajoneuvolla ajoon maastossa Martinkylässä.

Seuraava lupahakemus on vireillä Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa:

Jusat Oy hakee maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa ajoneuvolla ajoon maastossa.

Harjoituspaikka sijoittuu kiinteistölle 6:191, Martinkylän kylässä osoitteessa Havutie 23.

Ajoharjoittelua on tarkoitus suorittaa ti, pe ja la klo 10 -14 välisenä aikana, ma ja ke klo 14-18, to klo 16-20 ja su 12–16. Juhlapyhinä ei ajeta. Tehokasta harjoitteluaikaa on noin tunti/harjoituspäivä.

Niille, joiden oikeutta, velvollisuutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen lupahakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä asiasta. Lupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä Sipoon pääkirjastossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) 7.5.–28.5.2015 välisen ajan.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Sipoon kunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 Sipoo, viimeistään 28.5.2015 klo 15.00. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei asiassa määräajassa jätetä. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Anu Juvonen, p. 09 2353 6851 tai ympäristönsuojelutarkastajat, p. 09 23531 (vaihde).

Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
07.05.2015