< Kuulutukset
21.06.2018

Hyväksytty asemakaava, S 17 B Söderkullan keskusta, Amiraalintie 4 asemakaavan muutos

Valtuusto on päätöksellään 11.6.2018 § 48 hyväksynyt S 17 B Söderkullan keskusta, Amiraalintie 4 asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 19. kesäkuuta 2018 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Valtuusto
Sipoossa 21.6.2018


Viimeksi muokattu
28.06.2018