< Kuulutukset
28.06.2018

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto vesi- ja viemärijohtojen sijoittamista koskevasta päätöksestä

Sipoon kunnan Rakennus- ja ympäristövaliokunta on päättänyt MRL 161 §:n nojalla myöntää Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle oikeuden sijoittaa yhdysvesijohdon seuraavien kiinteistöjen alueelle:

 

Hördinkulla, 753-416-58-0
Torpet, 753-416-2-56
Kronqvist, 753-416-57-0
Lindkulla 1, 753-416-2-53
Lindkulla, 753-416-1-14
Björkbacka, 753-416-41-3
Thors, 753-416-47-4
Folkskoletomt, 753-416-878-3
SMF Områden, 753-427-878-3
Lastageplats, 753-878-7-0
Sandkulla, 753-419-4-96

 

Kiinteistöjen Folkskoletomt 753-416-878-3 ja SMF Områden 753-427-878-3 osalta sijoitusoikeus koskee myös paineviemäriä. Samalla Rakennus- ja ympäristövaliokunta on myöntänyt MRL 144 §:n mukaisen oikeuden saada aloittaa rakennustyöt ennen kuin päätös on lainvoimainen. Päätös on nähtävillä Sipoon kunnan Infossa, Kuntalassa (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä Sipoon kunnan verkkosivuilla (https://www.sipoo.fi/fi/kuulutukset). Lisätietoja antaa Sipoon kunnan rakennusvalvonta.

Tämä tiedoksianto on julkaistu virallisessa lehdessä 29.6.2018, Sipoon sanomissa, Östnylandissa, kunnan verkkosivuilla sekä ilmoitustaululla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Pöytäkirjanote

Keravantien pohjoispuolinen alue, reittivaihtoehdot 1, 2 ja 3

Esitetty reitti kiinteistön Folkskoletomt 753-416-878-3 alueella

Esitetty reitti kiinteistön SMF Områden 753-427-878-3 alueella

Esitetty reitti kiinteistön Lastageplats 752-878-7-0 alueella

Esitetty reitti kiinteistön Sandkulla 753-419-4-96 alueella


Viimeksi muokattu
26.06.2018